Konjugation av verbet start på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet start på engelska.

Konjugering av verbet start i presens

Present Tense

 • I start
 • you start
 • he|she|it starts
 • we start
 • you start
 • they start

Present Continuous

 • I am starting
 • you are starting
 • he|she|it is starting
 • we are starting
 • you are starting
 • they are starting

Present Perfect

 • I have started
 • you have started
 • he|she|it has started
 • we have started
 • you have started
 • they have started

Present Perfect Continuous

 • I have been starting
 • you have been starting
 • he|she|it has been starting
 • we have been starting
 • you have been starting
 • they have been starting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet start i förfluten tid

Simple past

 • I started
 • you started
 • he|she|it started
 • we started
 • you started
 • they started

Past continuous

 • I was starting
 • you were starting
 • he|she|it was starting
 • we were starting
 • you were starting
 • they were starting

Past perfect

 • I had started
 • you had started
 • he|she|it had started
 • we had started
 • you had started
 • they had started

Past perfect continuous

 • I had been starting
 • you had been starting
 • he|she|it had been starting
 • we had been starting
 • you had been starting
 • they had been starting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet start i futurum

Future

 • I will start
 • you will start
 • he|she|it will start
 • we will start
 • you will start
 • they will start

Future continuous

 • I will be starting
 • you will be starting
 • he|she|it will be starting
 • we will be starting
 • you will be starting
 • they will be starting

Future perfect

 • I will have started
 • you will have started
 • he|she|it will have started
 • we will have started
 • you will have started
 • they will have started

Future perfect continuous

 • I will have been starting
 • you will have been starting
 • he|she|it will have been starting
 • we will have been starting
 • you will have been starting
 • they will have been starting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to start

Present participle

 • starting

Past participle

 • started

Perfect Participle

 • having started

Imperative på engelska, för verbet to start

Imperative

 • start
 • let's start
 • start

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bunker disembody result romance spoon-feed standardize stargaze startle steady sulphate twang