Konjugation av verbet stall på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet stall på engelska.

Konjugering av verbet stall i presens

Present Tense

 • I stall
 • you stall
 • he|she|it stalls
 • we stall
 • you stall
 • they stall

Present Continuous

 • I am stalling
 • you are stalling
 • he|she|it is stalling
 • we are stalling
 • you are stalling
 • they are stalling

Present Perfect

 • I have stalled
 • you have stalled
 • he|she|it has stalled
 • we have stalled
 • you have stalled
 • they have stalled

Present Perfect Continuous

 • I have been stalling
 • you have been stalling
 • he|she|it has been stalling
 • we have been stalling
 • you have been stalling
 • they have been stalling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet stall i förfluten tid

Simple past

 • I stalled
 • you stalled
 • he|she|it stalled
 • we stalled
 • you stalled
 • they stalled

Past continuous

 • I was stalling
 • you were stalling
 • he|she|it was stalling
 • we were stalling
 • you were stalling
 • they were stalling

Past perfect

 • I had stalled
 • you had stalled
 • he|she|it had stalled
 • we had stalled
 • you had stalled
 • they had stalled

Past perfect continuous

 • I had been stalling
 • you had been stalling
 • he|she|it had been stalling
 • we had been stalling
 • you had been stalling
 • they had been stalling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet stall i futurum

Future

 • I will stall
 • you will stall
 • he|she|it will stall
 • we will stall
 • you will stall
 • they will stall

Future continuous

 • I will be stalling
 • you will be stalling
 • he|she|it will be stalling
 • we will be stalling
 • you will be stalling
 • they will be stalling

Future perfect

 • I will have stalled
 • you will have stalled
 • he|she|it will have stalled
 • we will have stalled
 • you will have stalled
 • they will have stalled

Future perfect continuous

 • I will have been stalling
 • you will have been stalling
 • he|she|it will have been stalling
 • we will have been stalling
 • you will have been stalling
 • they will have been stalling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to stall

Present participle

 • stalling

Past participle

 • stalled

Perfect Participle

 • having stalled

Imperative på engelska, för verbet to stall

Imperative

 • stall
 • let's stall
 • stall

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bullshit disconsider respect rob splinter stagger stalk stammer staple sue tune