Konjugation av verbet spouse på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spouse på engelska.

Konjugering av verbet spouse i presens

Present Tense

 • I spouse
 • you spouse
 • he|she|it spouses
 • we spouse
 • you spouse
 • they spouse

Present Continuous

 • I am spousing
 • you are spousing
 • he|she|it is spousing
 • we are spousing
 • you are spousing
 • they are spousing

Present Perfect

 • I have spoused
 • you have spoused
 • he|she|it has spoused
 • we have spoused
 • you have spoused
 • they have spoused

Present Perfect Continuous

 • I have been spousing
 • you have been spousing
 • he|she|it has been spousing
 • we have been spousing
 • you have been spousing
 • they have been spousing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spouse i förfluten tid

Simple past

 • I spoused
 • you spoused
 • he|she|it spoused
 • we spoused
 • you spoused
 • they spoused

Past continuous

 • I was spousing
 • you were spousing
 • he|she|it was spousing
 • we were spousing
 • you were spousing
 • they were spousing

Past perfect

 • I had spoused
 • you had spoused
 • he|she|it had spoused
 • we had spoused
 • you had spoused
 • they had spoused

Past perfect continuous

 • I had been spousing
 • you had been spousing
 • he|she|it had been spousing
 • we had been spousing
 • you had been spousing
 • they had been spousing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spouse i futurum

Future

 • I will spouse
 • you will spouse
 • he|she|it will spouse
 • we will spouse
 • you will spouse
 • they will spouse

Future continuous

 • I will be spousing
 • you will be spousing
 • he|she|it will be spousing
 • we will be spousing
 • you will be spousing
 • they will be spousing

Future perfect

 • I will have spoused
 • you will have spoused
 • he|she|it will have spoused
 • we will have spoused
 • you will have spoused
 • they will have spoused

Future perfect continuous

 • I will have been spousing
 • you will have been spousing
 • he|she|it will have been spousing
 • we will have been spousing
 • you will have been spousing
 • they will have been spousing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spouse

Present participle

 • spousing

Past participle

 • spoused

Perfect Participle

 • having spoused

Imperative på engelska, för verbet to spouse

Imperative

 • spouse
 • let's spouse
 • spouse

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bribe diminish report revitalize sow spoor spotlight spout spring stun trench yack