Konjugation av verbet spotlight på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spotlight på engelska.

Konjugering av verbet spotlight i presens

Present Tense

 • I spotlight
 • you spotlight
 • he|she|it spotlights
 • we spotlight
 • you spotlight
 • they spotlight

Present Continuous

 • I am spotlighting
 • you are spotlighting
 • he|she|it is spotlighting
 • we are spotlighting
 • you are spotlighting
 • they are spotlighting

Present Perfect

 • I have spotlit/spotlighted
 • you have spotlit/spotlighted
 • he|she|it has spotlit/spotlighted
 • we have spotlit/spotlighted
 • you have spotlit/spotlighted
 • they have spotlit/spotlighted

Present Perfect Continuous

 • I have been spotlighting
 • you have been spotlighting
 • he|she|it has been spotlighting
 • we have been spotlighting
 • you have been spotlighting
 • they have been spotlighting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spotlight i förfluten tid

Simple past

 • I spotlit/spotlighted
 • you spotlit/spotlighted
 • he|she|it spotlit/spotlighted
 • we spotlit/spotlighted
 • you spotlit/spotlighted
 • they spotlit/spotlighted

Past continuous

 • I was spotlighting
 • you were spotlighting
 • he|she|it was spotlighting
 • we were spotlighting
 • you were spotlighting
 • they were spotlighting

Past perfect

 • I had spotlit/spotlighted
 • you had spotlit/spotlighted
 • he|she|it had spotlit/spotlighted
 • we had spotlit/spotlighted
 • you had spotlit/spotlighted
 • they had spotlit/spotlighted

Past perfect continuous

 • I had been spotlighting
 • you had been spotlighting
 • he|she|it had been spotlighting
 • we had been spotlighting
 • you had been spotlighting
 • they had been spotlighting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spotlight i futurum

Future

 • I will spotlight
 • you will spotlight
 • he|she|it will spotlight
 • we will spotlight
 • you will spotlight
 • they will spotlight

Future continuous

 • I will be spotlighting
 • you will be spotlighting
 • he|she|it will be spotlighting
 • we will be spotlighting
 • you will be spotlighting
 • they will be spotlighting

Future perfect

 • I will have spotlit/spotlighted
 • you will have spotlit/spotlighted
 • he|she|it will have spotlit/spotlighted
 • we will have spotlit/spotlighted
 • you will have spotlit/spotlighted
 • they will have spotlit/spotlighted

Future perfect continuous

 • I will have been spotlighting
 • you will have been spotlighting
 • he|she|it will have been spotlighting
 • we will have been spotlighting
 • you will have been spotlighting
 • they will have been spotlighting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spotlight

Present participle

 • spotlighting

Past participle

 • spotlit/spotlighted

Perfect Participle

 • having spotlit/spotlighted

Imperative på engelska, för verbet to spotlight

Imperative

 • spotlight
 • let's spotlight
 • spotlight

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: brey dimidiate repone revitalise sovietize spoon-feed spot-weld spouse sprig stump tremble yacht