Konjugation av verbet split på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet split på engelska.

Konjugering av verbet split i presens

Present Tense

 • I split
 • you split
 • he|she|it splits
 • we split
 • you split
 • they split

Present Continuous

 • I am splitting
 • you are splitting
 • he|she|it is splitting
 • we are splitting
 • you are splitting
 • they are splitting

Present Perfect

 • I have split
 • you have split
 • he|she|it has split
 • we have split
 • you have split
 • they have split

Present Perfect Continuous

 • I have been splitting
 • you have been splitting
 • he|she|it has been splitting
 • we have been splitting
 • you have been splitting
 • they have been splitting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet split i förfluten tid

Simple past

 • I split
 • you split
 • he|she|it split
 • we split
 • you split
 • they split

Past continuous

 • I was splitting
 • you were splitting
 • he|she|it was splitting
 • we were splitting
 • you were splitting
 • they were splitting

Past perfect

 • I had split
 • you had split
 • he|she|it had split
 • we had split
 • you had split
 • they had split

Past perfect continuous

 • I had been splitting
 • you had been splitting
 • he|she|it had been splitting
 • we had been splitting
 • you had been splitting
 • they had been splitting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet split i futurum

Future

 • I will split
 • you will split
 • he|she|it will split
 • we will split
 • you will split
 • they will split

Future continuous

 • I will be splitting
 • you will be splitting
 • he|she|it will be splitting
 • we will be splitting
 • you will be splitting
 • they will be splitting

Future perfect

 • I will have split
 • you will have split
 • he|she|it will have split
 • we will have split
 • you will have split
 • they will have split

Future perfect continuous

 • I will have been splitting
 • you will have been splitting
 • he|she|it will have been splitting
 • we will have been splitting
 • you will have been splitting
 • they will have been splitting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to split

Present participle

 • splitting

Past participle

 • split

Perfect Participle

 • having split

Imperative på engelska, för verbet to split

Imperative

 • split
 • let's split
 • split

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: braze diet repackage reunite solvate splat splinter splodge spoof stripe transude wreathe