Konjugation av verbet spiral på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spiral på engelska.

Konjugering av verbet spiral i presens

Present Tense

 • I spiral
 • you spiral
 • he|she|it spirals
 • we spiral
 • you spiral
 • they spiral

Present Continuous

 • I am spiralling
 • you are spiralling
 • he|she|it is spiralling
 • we are spiralling
 • you are spiralling
 • they are spiralling

Present Perfect

 • I have spiralled
 • you have spiralled
 • he|she|it has spiralled
 • we have spiralled
 • you have spiralled
 • they have spiralled

Present Perfect Continuous

 • I have been spiralling
 • you have been spiralling
 • he|she|it has been spiralling
 • we have been spiralling
 • you have been spiralling
 • they have been spiralling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spiral i förfluten tid

Simple past

 • I spiralled
 • you spiralled
 • he|she|it spiralled
 • we spiralled
 • you spiralled
 • they spiralled

Past continuous

 • I was spiralling
 • you were spiralling
 • he|she|it was spiralling
 • we were spiralling
 • you were spiralling
 • they were spiralling

Past perfect

 • I had spiralled
 • you had spiralled
 • he|she|it had spiralled
 • we had spiralled
 • you had spiralled
 • they had spiralled

Past perfect continuous

 • I had been spiralling
 • you had been spiralling
 • he|she|it had been spiralling
 • we had been spiralling
 • you had been spiralling
 • they had been spiralling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spiral i futurum

Future

 • I will spiral
 • you will spiral
 • he|she|it will spiral
 • we will spiral
 • you will spiral
 • they will spiral

Future continuous

 • I will be spiralling
 • you will be spiralling
 • he|she|it will be spiralling
 • we will be spiralling
 • you will be spiralling
 • they will be spiralling

Future perfect

 • I will have spiralled
 • you will have spiralled
 • he|she|it will have spiralled
 • we will have spiralled
 • you will have spiralled
 • they will have spiralled

Future perfect continuous

 • I will have been spiralling
 • you will have been spiralling
 • he|she|it will have been spiralling
 • we will have been spiralling
 • you will have been spiralling
 • they will have been spiralling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spiral

Present participle

 • spiralling

Past participle

 • spiralled

Perfect Participle

 • having spiralled

Imperative på engelska, för verbet to spiral

Imperative

 • spiral
 • let's spiral
 • spiral

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: braid dial render retrain soil spike spindry spire splatter streak transit work