Konjugation av verbet spin på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spin på engelska.

Konjugering av verbet spin i presens

Present Tense

 • I spin
 • you spin
 • he|she|it spins
 • we spin
 • you spin
 • they spin

Present Continuous

 • I am spinning
 • you are spinning
 • he|she|it is spinning
 • we are spinning
 • you are spinning
 • they are spinning

Present Perfect

 • I have spun
 • you have spun
 • he|she|it has spun
 • we have spun
 • you have spun
 • they have spun

Present Perfect Continuous

 • I have been spinning
 • you have been spinning
 • he|she|it has been spinning
 • we have been spinning
 • you have been spinning
 • they have been spinning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spin i förfluten tid

Simple past

 • I spun/span
 • you spun/span
 • he|she|it spun/span
 • we spun/span
 • you spun/span
 • they spun/span

Past continuous

 • I was spinning
 • you were spinning
 • he|she|it was spinning
 • we were spinning
 • you were spinning
 • they were spinning

Past perfect

 • I had spun
 • you had spun
 • he|she|it had spun
 • we had spun
 • you had spun
 • they had spun

Past perfect continuous

 • I had been spinning
 • you had been spinning
 • he|she|it had been spinning
 • we had been spinning
 • you had been spinning
 • they had been spinning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spin i futurum

Future

 • I will spin
 • you will spin
 • he|she|it will spin
 • we will spin
 • you will spin
 • they will spin

Future continuous

 • I will be spinning
 • you will be spinning
 • he|she|it will be spinning
 • we will be spinning
 • you will be spinning
 • they will be spinning

Future perfect

 • I will have spun
 • you will have spun
 • he|she|it will have spun
 • we will have spun
 • you will have spun
 • they will have spun

Future perfect continuous

 • I will have been spinning
 • you will have been spinning
 • he|she|it will have been spinning
 • we will have been spinning
 • you will have been spinning
 • they will have been spinning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spin

Present participle

 • spinning

Past participle

 • spun

Perfect Participle

 • having spun

Imperative på engelska, för verbet to spin

Imperative

 • spin
 • let's spin
 • spin

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: brace dew remunerate retort softland spew spill spin-dry spite stratify transfuse wood