Konjugation av verbet spill på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spill på engelska.

Konjugering av verbet spill i presens

Present Tense

 • I spill
 • you spill
 • he|she|it spills
 • we spill
 • you spill
 • they spill

Present Continuous

 • I am spilling
 • you are spilling
 • he|she|it is spilling
 • we are spilling
 • you are spilling
 • they are spilling

Present Perfect

 • I have spilled/spilt
 • you have spilled/spilt
 • he|she|it has spilled/spilt
 • we have spilled/spilt
 • you have spilled/spilt
 • they have spilled/spilt

Present Perfect Continuous

 • I have been spilling
 • you have been spilling
 • he|she|it has been spilling
 • we have been spilling
 • you have been spilling
 • they have been spilling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spill i förfluten tid

Simple past

 • I spilled/spilt
 • you spilled/spilt
 • he|she|it spilled/spilt
 • we spilled/spilt
 • you spilled/spilt
 • they spilled/spilt

Past continuous

 • I was spilling
 • you were spilling
 • he|she|it was spilling
 • we were spilling
 • you were spilling
 • they were spilling

Past perfect

 • I had spilled/spilt
 • you had spilled/spilt
 • he|she|it had spilled/spilt
 • we had spilled/spilt
 • you had spilled/spilt
 • they had spilled/spilt

Past perfect continuous

 • I had been spilling
 • you had been spilling
 • he|she|it had been spilling
 • we had been spilling
 • you had been spilling
 • they had been spilling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spill i futurum

Future

 • I will spill
 • you will spill
 • he|she|it will spill
 • we will spill
 • you will spill
 • they will spill

Future continuous

 • I will be spilling
 • you will be spilling
 • he|she|it will be spilling
 • we will be spilling
 • you will be spilling
 • they will be spilling

Future perfect

 • I will have spilled/spilt
 • you will have spilled/spilt
 • he|she|it will have spilled/spilt
 • we will have spilled/spilt
 • you will have spilled/spilt
 • they will have spilled/spilt

Future perfect continuous

 • I will have been spilling
 • you will have been spilling
 • he|she|it will have been spilling
 • we will have been spilling
 • you will have been spilling
 • they will have been spilling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spill

Present participle

 • spilling

Past participle

 • spilled/spilt

Perfect Participle

 • having spilled/spilt

Imperative på engelska, för verbet to spill

Imperative

 • spill
 • let's spill
 • spill

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: brabble devour remove retool soften spend spile spin spit-roast strap transform woo