Konjugation av verbet spiflicate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spiflicate på engelska.

Konjugering av verbet spiflicate i presens

Present Tense

 • I spiflicate
 • you spiflicate
 • he|she|it spiflicates
 • we spiflicate
 • you spiflicate
 • they spiflicate

Present Continuous

 • I am spiflicating
 • you are spiflicating
 • he|she|it is spiflicating
 • we are spiflicating
 • you are spiflicating
 • they are spiflicating

Present Perfect

 • I have spiflicated
 • you have spiflicated
 • he|she|it has spiflicated
 • we have spiflicated
 • you have spiflicated
 • they have spiflicated

Present Perfect Continuous

 • I have been spiflicating
 • you have been spiflicating
 • he|she|it has been spiflicating
 • we have been spiflicating
 • you have been spiflicating
 • they have been spiflicating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spiflicate i förfluten tid

Simple past

 • I spiflicated
 • you spiflicated
 • he|she|it spiflicated
 • we spiflicated
 • you spiflicated
 • they spiflicated

Past continuous

 • I was spiflicating
 • you were spiflicating
 • he|she|it was spiflicating
 • we were spiflicating
 • you were spiflicating
 • they were spiflicating

Past perfect

 • I had spiflicated
 • you had spiflicated
 • he|she|it had spiflicated
 • we had spiflicated
 • you had spiflicated
 • they had spiflicated

Past perfect continuous

 • I had been spiflicating
 • you had been spiflicating
 • he|she|it had been spiflicating
 • we had been spiflicating
 • you had been spiflicating
 • they had been spiflicating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spiflicate i futurum

Future

 • I will spiflicate
 • you will spiflicate
 • he|she|it will spiflicate
 • we will spiflicate
 • you will spiflicate
 • they will spiflicate

Future continuous

 • I will be spiflicating
 • you will be spiflicating
 • he|she|it will be spiflicating
 • we will be spiflicating
 • you will be spiflicating
 • they will be spiflicating

Future perfect

 • I will have spiflicated
 • you will have spiflicated
 • he|she|it will have spiflicated
 • we will have spiflicated
 • you will have spiflicated
 • they will have spiflicated

Future perfect continuous

 • I will have been spiflicating
 • you will have been spiflicating
 • he|she|it will have been spiflicating
 • we will have been spiflicating
 • you will have been spiflicating
 • they will have been spiflicating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spiflicate

Present participle

 • spiflicating

Past participle

 • spiflicated

Perfect Participle

 • having spiflicated

Imperative på engelska, för verbet to spiflicate

Imperative

 • spiflicate
 • let's spiflicate
 • spiflicate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: boxhaul devoice remortgage rethink soft-shoe spell spiel spike spirit strand transfer womanize