Konjugation av verbet spend på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet spend på engelska.

Konjugering av verbet spend i presens

Present Tense

 • I spend
 • you spend
 • he|she|it spends
 • we spend
 • you spend
 • they spend

Present Continuous

 • I am spending
 • you are spending
 • he|she|it is spending
 • we are spending
 • you are spending
 • they are spending

Present Perfect

 • I have spent
 • you have spent
 • he|she|it has spent
 • we have spent
 • you have spent
 • they have spent

Present Perfect Continuous

 • I have been spending
 • you have been spending
 • he|she|it has been spending
 • we have been spending
 • you have been spending
 • they have been spending

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet spend i förfluten tid

Simple past

 • I spent
 • you spent
 • he|she|it spent
 • we spent
 • you spent
 • they spent

Past continuous

 • I was spending
 • you were spending
 • he|she|it was spending
 • we were spending
 • you were spending
 • they were spending

Past perfect

 • I had spent
 • you had spent
 • he|she|it had spent
 • we had spent
 • you had spent
 • they had spent

Past perfect continuous

 • I had been spending
 • you had been spending
 • he|she|it had been spending
 • we had been spending
 • you had been spending
 • they had been spending

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet spend i futurum

Future

 • I will spend
 • you will spend
 • he|she|it will spend
 • we will spend
 • you will spend
 • they will spend

Future continuous

 • I will be spending
 • you will be spending
 • he|she|it will be spending
 • we will be spending
 • you will be spending
 • they will be spending

Future perfect

 • I will have spent
 • you will have spent
 • he|she|it will have spent
 • we will have spent
 • you will have spent
 • they will have spent

Future perfect continuous

 • I will have been spending
 • you will have been spending
 • he|she|it will have been spending
 • we will have been spending
 • you will have been spending
 • they will have been spending

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to spend

Present participle

 • spending

Past participle

 • spent

Perfect Participle

 • having spent

Imperative på engelska, för verbet to spend

Imperative

 • spend
 • let's spend
 • spend

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bowl devil remodel retard sod speechify spellcheck spew spindle straightarm transact wolf