Konjugation av verbet speed på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet speed på engelska.

Konjugering av verbet speed i presens

Present Tense

 • I speed
 • you speed
 • he|she|it speeds
 • we speed
 • you speed
 • they speed

Present Continuous

 • I am speeding
 • you are speeding
 • he|she|it is speeding
 • we are speeding
 • you are speeding
 • they are speeding

Present Perfect

 • I have sped/speeded
 • you have sped/speeded
 • he|she|it has sped/speeded
 • we have sped/speeded
 • you have sped/speeded
 • they have sped/speeded

Present Perfect Continuous

 • I have been speeding
 • you have been speeding
 • he|she|it has been speeding
 • we have been speeding
 • you have been speeding
 • they have been speeding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet speed i förfluten tid

Simple past

 • I sped/speeded
 • you sped/speeded
 • he|she|it sped/speeded
 • we sped/speeded
 • you sped/speeded
 • they sped/speeded

Past continuous

 • I was speeding
 • you were speeding
 • he|she|it was speeding
 • we were speeding
 • you were speeding
 • they were speeding

Past perfect

 • I had sped/speeded
 • you had sped/speeded
 • he|she|it had sped/speeded
 • we had sped/speeded
 • you had sped/speeded
 • they had sped/speeded

Past perfect continuous

 • I had been speeding
 • you had been speeding
 • he|she|it had been speeding
 • we had been speeding
 • you had been speeding
 • they had been speeding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet speed i futurum

Future

 • I will speed
 • you will speed
 • he|she|it will speed
 • we will speed
 • you will speed
 • they will speed

Future continuous

 • I will be speeding
 • you will be speeding
 • he|she|it will be speeding
 • we will be speeding
 • you will be speeding
 • they will be speeding

Future perfect

 • I will have sped/speeded
 • you will have sped/speeded
 • he|she|it will have sped/speeded
 • we will have sped/speeded
 • you will have sped/speeded
 • they will have sped/speeded

Future perfect continuous

 • I will have been speeding
 • you will have been speeding
 • he|she|it will have been speeding
 • we will have been speeding
 • you will have been speeding
 • they will have been speeding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to speed

Present participle

 • speeding

Past participle

 • sped/speeded

Perfect Participle

 • having sped/speeded

Imperative på engelska, för verbet to speed

Imperative

 • speed
 • let's speed
 • speed

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: boult deuterate remilitarize resuscitate sob specialise speechify speed-read spiflicate stave tramp withstand