Konjugation av verbet speak på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet speak på engelska.

Konjugering av verbet speak i presens

Present Tense

 • I speak
 • you speak
 • he|she|it speaks
 • we speak
 • you speak
 • they speak

Present Continuous

 • I am speaking
 • you are speaking
 • he|she|it is speaking
 • we are speaking
 • you are speaking
 • they are speaking

Present Perfect

 • I have spoken
 • you have spoken
 • he|she|it has spoken
 • we have spoken
 • you have spoken
 • they have spoken

Present Perfect Continuous

 • I have been speaking
 • you have been speaking
 • he|she|it has been speaking
 • we have been speaking
 • you have been speaking
 • they have been speaking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet speak i förfluten tid

Simple past

 • I spoke
 • you spoke
 • he|she|it spoke
 • we spoke
 • you spoke
 • they spoke

Past continuous

 • I was speaking
 • you were speaking
 • he|she|it was speaking
 • we were speaking
 • you were speaking
 • they were speaking

Past perfect

 • I had spoken
 • you had spoken
 • he|she|it had spoken
 • we had spoken
 • you had spoken
 • they had spoken

Past perfect continuous

 • I had been speaking
 • you had been speaking
 • he|she|it had been speaking
 • we had been speaking
 • you had been speaking
 • they had been speaking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet speak i futurum

Future

 • I will speak
 • you will speak
 • he|she|it will speak
 • we will speak
 • you will speak
 • they will speak

Future continuous

 • I will be speaking
 • you will be speaking
 • he|she|it will be speaking
 • we will be speaking
 • you will be speaking
 • they will be speaking

Future perfect

 • I will have spoken
 • you will have spoken
 • he|she|it will have spoken
 • we will have spoken
 • you will have spoken
 • they will have spoken

Future perfect continuous

 • I will have been speaking
 • you will have been speaking
 • he|she|it will have been speaking
 • we will have been speaking
 • you will have been speaking
 • they will have been speaking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to speak

Present participle

 • speaking

Past participle

 • spoken

Perfect Participle

 • having spoken

Imperative på engelska, för verbet to speak

Imperative

 • speak
 • let's speak
 • speak

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bore dethrone remainder restrain snowball spare spay spear speechify stool track wiretap