Konjugation av verbet span på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet span på engelska.

Konjugering av verbet span i presens

Present Tense

 • I span
 • you span
 • he|she|it spans
 • we span
 • you span
 • they span

Present Continuous

 • I am spanning
 • you are spanning
 • he|she|it is spanning
 • we are spanning
 • you are spanning
 • they are spanning

Present Perfect

 • I have spanned
 • you have spanned
 • he|she|it has spanned
 • we have spanned
 • you have spanned
 • they have spanned

Present Perfect Continuous

 • I have been spanning
 • you have been spanning
 • he|she|it has been spanning
 • we have been spanning
 • you have been spanning
 • they have been spanning

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet span i förfluten tid

Simple past

 • I spanned
 • you spanned
 • he|she|it spanned
 • we spanned
 • you spanned
 • they spanned

Past continuous

 • I was spanning
 • you were spanning
 • he|she|it was spanning
 • we were spanning
 • you were spanning
 • they were spanning

Past perfect

 • I had spanned
 • you had spanned
 • he|she|it had spanned
 • we had spanned
 • you had spanned
 • they had spanned

Past perfect continuous

 • I had been spanning
 • you had been spanning
 • he|she|it had been spanning
 • we had been spanning
 • you had been spanning
 • they had been spanning

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet span i futurum

Future

 • I will span
 • you will span
 • he|she|it will span
 • we will span
 • you will span
 • they will span

Future continuous

 • I will be spanning
 • you will be spanning
 • he|she|it will be spanning
 • we will be spanning
 • you will be spanning
 • they will be spanning

Future perfect

 • I will have spanned
 • you will have spanned
 • he|she|it will have spanned
 • we will have spanned
 • you will have spanned
 • they will have spanned

Future perfect continuous

 • I will have been spanning
 • you will have been spanning
 • he|she|it will have been spanning
 • we will have been spanning
 • you will have been spanning
 • they will have been spanning

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to span

Present participle

 • spanning

Past participle

 • spanned

Perfect Participle

 • having spanned

Imperative på engelska, för verbet to span

Imperative

 • span
 • let's span
 • span

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bookmark destroy relent resource snipe space spam spancel spawn stockade tough winge