Konjugation av verbet soft-soap på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet soft-soap på engelska.

Konjugering av verbet soft-soap i presens

Present Tense

 • I soft-soap
 • you soft-soap
 • he|she|it soft-soaps
 • we soft-soap
 • you soft-soap
 • they soft-soap

Present Continuous

 • I am soft-soaping
 • you are soft-soaping
 • he|she|it is soft-soaping
 • we are soft-soaping
 • you are soft-soaping
 • they are soft-soaping

Present Perfect

 • I have soft-soaped
 • you have soft-soaped
 • he|she|it has soft-soaped
 • we have soft-soaped
 • you have soft-soaped
 • they have soft-soaped

Present Perfect Continuous

 • I have been soft-soaping
 • you have been soft-soaping
 • he|she|it has been soft-soaping
 • we have been soft-soaping
 • you have been soft-soaping
 • they have been soft-soaping

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet soft-soap i förfluten tid

Simple past

 • I soft-soaped
 • you soft-soaped
 • he|she|it soft-soaped
 • we soft-soaped
 • you soft-soaped
 • they soft-soaped

Past continuous

 • I was soft-soaping
 • you were soft-soaping
 • he|she|it was soft-soaping
 • we were soft-soaping
 • you were soft-soaping
 • they were soft-soaping

Past perfect

 • I had soft-soaped
 • you had soft-soaped
 • he|she|it had soft-soaped
 • we had soft-soaped
 • you had soft-soaped
 • they had soft-soaped

Past perfect continuous

 • I had been soft-soaping
 • you had been soft-soaping
 • he|she|it had been soft-soaping
 • we had been soft-soaping
 • you had been soft-soaping
 • they had been soft-soaping

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet soft-soap i futurum

Future

 • I will soft-soap
 • you will soft-soap
 • he|she|it will soft-soap
 • we will soft-soap
 • you will soft-soap
 • they will soft-soap

Future continuous

 • I will be soft-soaping
 • you will be soft-soaping
 • he|she|it will be soft-soaping
 • we will be soft-soaping
 • you will be soft-soaping
 • they will be soft-soaping

Future perfect

 • I will have soft-soaped
 • you will have soft-soaped
 • he|she|it will have soft-soaped
 • we will have soft-soaped
 • you will have soft-soaped
 • they will have soft-soaped

Future perfect continuous

 • I will have been soft-soaping
 • you will have been soft-soaping
 • he|she|it will have been soft-soaping
 • we will have been soft-soaping
 • you will have been soft-soaping
 • they will have been soft-soaping

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to soft-soap

Present participle

 • soft-soaping

Past participle

 • soft-soaped

Perfect Participle

 • having soft-soaped

Imperative på engelska, för verbet to soft-soap

Imperative

 • soft-soap
 • let's soft-soap
 • soft-soap

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: blot deracinate regiment reprieve slum sock soft-shoe soft-solder solarize stay titivate whine