Konjugation av verbet smell på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet smell på engelska.

Konjugering av verbet smell i presens

Present Tense

 • I smell
 • you smell
 • he|she|it smells
 • we smell
 • you smell
 • they smell

Present Continuous

 • I am smelling
 • you are smelling
 • he|she|it is smelling
 • we are smelling
 • you are smelling
 • they are smelling

Present Perfect

 • I have smelt/smelled
 • you have smelt/smelled
 • he|she|it has smelt/smelled
 • we have smelt/smelled
 • you have smelt/smelled
 • they have smelt/smelled

Present Perfect Continuous

 • I have been smelling
 • you have been smelling
 • he|she|it has been smelling
 • we have been smelling
 • you have been smelling
 • they have been smelling

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet smell i förfluten tid

Simple past

 • I smelt/smelled
 • you smelt/smelled
 • he|she|it smelt/smelled
 • we smelt/smelled
 • you smelt/smelled
 • they smelt/smelled

Past continuous

 • I was smelling
 • you were smelling
 • he|she|it was smelling
 • we were smelling
 • you were smelling
 • they were smelling

Past perfect

 • I had smelt/smelled
 • you had smelt/smelled
 • he|she|it had smelt/smelled
 • we had smelt/smelled
 • you had smelt/smelled
 • they had smelt/smelled

Past perfect continuous

 • I had been smelling
 • you had been smelling
 • he|she|it had been smelling
 • we had been smelling
 • you had been smelling
 • they had been smelling

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet smell i futurum

Future

 • I will smell
 • you will smell
 • he|she|it will smell
 • we will smell
 • you will smell
 • they will smell

Future continuous

 • I will be smelling
 • you will be smelling
 • he|she|it will be smelling
 • we will be smelling
 • you will be smelling
 • they will be smelling

Future perfect

 • I will have smelt/smelled
 • you will have smelt/smelled
 • he|she|it will have smelt/smelled
 • we will have smelt/smelled
 • you will have smelt/smelled
 • they will have smelt/smelled

Future perfect continuous

 • I will have been smelling
 • you will have been smelling
 • he|she|it will have been smelling
 • we will have been smelling
 • you will have been smelling
 • they will have been smelling

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to smell

Present participle

 • smelling

Past participle

 • smelt/smelled

Perfect Participle

 • having smelt/smelled

Imperative på engelska, för verbet to smell

Imperative

 • smell
 • let's smell
 • smell

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bioassay democratize rede remand skite smack smear smile smooth springclean theologize watch