Konjugation av verbet slumber på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet slumber på engelska.

Konjugering av verbet slumber i presens

Present Tense

  • I slumber
  • you slumber
  • he|she|it slumbers
  • we slumber
  • you slumber
  • they slumber

Present Continuous

  • I am slumbering
  • you are slumbering
  • he|she|it is slumbering
  • we are slumbering
  • you are slumbering
  • they are slumbering

Present Perfect

  • I have slumbered
  • you have slumbered
  • he|she|it has slumbered
  • we have slumbered
  • you have slumbered
  • they have slumbered

Present Perfect Continuous

  • I have been slumbering
  • you have been slumbering
  • he|she|it has been slumbering
  • we have been slumbering
  • you have been slumbering
  • they have been slumbering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet slumber i förfluten tid

Simple past

  • I slumbered
  • you slumbered
  • he|she|it slumbered
  • we slumbered
  • you slumbered
  • they slumbered

Past continuous

  • I was slumbering
  • you were slumbering
  • he|she|it was slumbering
  • we were slumbering
  • you were slumbering
  • they were slumbering

Past perfect

  • I had slumbered
  • you had slumbered
  • he|she|it had slumbered
  • we had slumbered
  • you had slumbered
  • they had slumbered

Past perfect continuous

  • I had been slumbering
  • you had been slumbering
  • he|she|it had been slumbering
  • we had been slumbering
  • you had been slumbering
  • they had been slumbering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet slumber i futurum

Future

  • I will slumber
  • you will slumber
  • he|she|it will slumber
  • we will slumber
  • you will slumber
  • they will slumber

Future continuous

  • I will be slumbering
  • you will be slumbering
  • he|she|it will be slumbering
  • we will be slumbering
  • you will be slumbering
  • they will be slumbering

Future perfect

  • I will have slumbered
  • you will have slumbered
  • he|she|it will have slumbered
  • we will have slumbered
  • you will have slumbered
  • they will have slumbered

Future perfect continuous

  • I will have been slumbering
  • you will have been slumbering
  • he|she|it will have been slumbering
  • we will have been slumbering
  • you will have been slumbering
  • they will have been slumbering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to slumber

Present participle

  • slumbering

Past participle

  • slumbered

Perfect Participle

  • having slumbered

Imperative på engelska, för verbet to slumber

Imperative

  • slumber
  • let's slumber
  • slumber

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: big demilitarise recrudesce reline skid slough slum slump smatter spout testfire war