Konjugation av verbet sire på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet sire på engelska.

Konjugering av verbet sire i presens

Present Tense

 • I sire
 • you sire
 • he|she|it sires
 • we sire
 • you sire
 • they sire

Present Continuous

 • I am siring
 • you are siring
 • he|she|it is siring
 • we are siring
 • you are siring
 • they are siring

Present Perfect

 • I have sired
 • you have sired
 • he|she|it has sired
 • we have sired
 • you have sired
 • they have sired

Present Perfect Continuous

 • I have been siring
 • you have been siring
 • he|she|it has been siring
 • we have been siring
 • you have been siring
 • they have been siring

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet sire i förfluten tid

Simple past

 • I sired
 • you sired
 • he|she|it sired
 • we sired
 • you sired
 • they sired

Past continuous

 • I was siring
 • you were siring
 • he|she|it was siring
 • we were siring
 • you were siring
 • they were siring

Past perfect

 • I had sired
 • you had sired
 • he|she|it had sired
 • we had sired
 • you had sired
 • they had sired

Past perfect continuous

 • I had been siring
 • you had been siring
 • he|she|it had been siring
 • we had been siring
 • you had been siring
 • they had been siring

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet sire i futurum

Future

 • I will sire
 • you will sire
 • he|she|it will sire
 • we will sire
 • you will sire
 • they will sire

Future continuous

 • I will be siring
 • you will be siring
 • he|she|it will be siring
 • we will be siring
 • you will be siring
 • they will be siring

Future perfect

 • I will have sired
 • you will have sired
 • he|she|it will have sired
 • we will have sired
 • you will have sired
 • they will have sired

Future perfect continuous

 • I will have been siring
 • you will have been siring
 • he|she|it will have been siring
 • we will have been siring
 • you will have been siring
 • they will have been siring

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to sire

Present participle

 • siring

Past participle

 • sired

Perfect Participle

 • having sired

Imperative på engelska, för verbet to sire

Imperative

 • sire
 • let's sire
 • sire

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: become deconsecrate re-join reduce shout single-tongue sip sit skedaddle solve tag verbify