Konjugation av verbet sink på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet sink på engelska.

Konjugering av verbet sink i presens

Present Tense

 • I sink
 • you sink
 • he|she|it sinks
 • we sink
 • you sink
 • they sink

Present Continuous

 • I am sinking
 • you are sinking
 • he|she|it is sinking
 • we are sinking
 • you are sinking
 • they are sinking

Present Perfect

 • I have sunk
 • you have sunk
 • he|she|it has sunk
 • we have sunk
 • you have sunk
 • they have sunk

Present Perfect Continuous

 • I have been sinking
 • you have been sinking
 • he|she|it has been sinking
 • we have been sinking
 • you have been sinking
 • they have been sinking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet sink i förfluten tid

Simple past

 • I sank
 • you sank
 • he|she|it sank
 • we sank
 • you sank
 • they sank

Past continuous

 • I was sinking
 • you were sinking
 • he|she|it was sinking
 • we were sinking
 • you were sinking
 • they were sinking

Past perfect

 • I had sunk
 • you had sunk
 • he|she|it had sunk
 • we had sunk
 • you had sunk
 • they had sunk

Past perfect continuous

 • I had been sinking
 • you had been sinking
 • he|she|it had been sinking
 • we had been sinking
 • you had been sinking
 • they had been sinking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet sink i futurum

Future

 • I will sink
 • you will sink
 • he|she|it will sink
 • we will sink
 • you will sink
 • they will sink

Future continuous

 • I will be sinking
 • you will be sinking
 • he|she|it will be sinking
 • we will be sinking
 • you will be sinking
 • they will be sinking

Future perfect

 • I will have sunk
 • you will have sunk
 • he|she|it will have sunk
 • we will have sunk
 • you will have sunk
 • they will have sunk

Future perfect continuous

 • I will have been sinking
 • you will have been sinking
 • he|she|it will have been sinking
 • we will have been sinking
 • you will have been sinking
 • they will have been sinking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to sink

Present participle

 • sinking

Past participle

 • sunk

Perfect Participle

 • having sunk

Imperative på engelska, för verbet to sink

Imperative

 • sink
 • let's sink
 • sink

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bechance decompose re-examine redraft shortsheet singe singularize sinter sjambok solo tabulate venture