Konjugation av verbet sing på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet sing på engelska.

Konjugering av verbet sing i presens

Present Tense

 • I sing
 • you sing
 • he|she|it sings
 • we sing
 • you sing
 • they sing

Present Continuous

 • I am singing
 • you are singing
 • he|she|it is singing
 • we are singing
 • you are singing
 • they are singing

Present Perfect

 • I have sung
 • you have sung
 • he|she|it has sung
 • we have sung
 • you have sung
 • they have sung

Present Perfect Continuous

 • I have been singing
 • you have been singing
 • he|she|it has been singing
 • we have been singing
 • you have been singing
 • they have been singing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet sing i förfluten tid

Simple past

 • I sang
 • you sang
 • he|she|it sang
 • we sang
 • you sang
 • they sang

Past continuous

 • I was singing
 • you were singing
 • he|she|it was singing
 • we were singing
 • you were singing
 • they were singing

Past perfect

 • I had sung
 • you had sung
 • he|she|it had sung
 • we had sung
 • you had sung
 • they had sung

Past perfect continuous

 • I had been singing
 • you had been singing
 • he|she|it had been singing
 • we had been singing
 • you had been singing
 • they had been singing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet sing i futurum

Future

 • I will sing
 • you will sing
 • he|she|it will sing
 • we will sing
 • you will sing
 • they will sing

Future continuous

 • I will be singing
 • you will be singing
 • he|she|it will be singing
 • we will be singing
 • you will be singing
 • they will be singing

Future perfect

 • I will have sung
 • you will have sung
 • he|she|it will have sung
 • we will have sung
 • you will have sung
 • they will have sung

Future perfect continuous

 • I will have been singing
 • you will have been singing
 • he|she|it will have been singing
 • we will have been singing
 • you will have been singing
 • they will have been singing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to sing

Present participle

 • singing

Past participle

 • sung

Perfect Participle

 • having sung

Imperative på engelska, för verbet to sing

Imperative

 • sing
 • let's sing
 • sing

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bean decoct re-dress redirect short-change silver-plate sin singe sip sole siphon vellicate