Konjugation av verbet simulate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet simulate på engelska.

Konjugering av verbet simulate i presens

Present Tense

 • I simulate
 • you simulate
 • he|she|it simulates
 • we simulate
 • you simulate
 • they simulate

Present Continuous

 • I am simulating
 • you are simulating
 • he|she|it is simulating
 • we are simulating
 • you are simulating
 • they are simulating

Present Perfect

 • I have simulated
 • you have simulated
 • he|she|it has simulated
 • we have simulated
 • you have simulated
 • they have simulated

Present Perfect Continuous

 • I have been simulating
 • you have been simulating
 • he|she|it has been simulating
 • we have been simulating
 • you have been simulating
 • they have been simulating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet simulate i förfluten tid

Simple past

 • I simulated
 • you simulated
 • he|she|it simulated
 • we simulated
 • you simulated
 • they simulated

Past continuous

 • I was simulating
 • you were simulating
 • he|she|it was simulating
 • we were simulating
 • you were simulating
 • they were simulating

Past perfect

 • I had simulated
 • you had simulated
 • he|she|it had simulated
 • we had simulated
 • you had simulated
 • they had simulated

Past perfect continuous

 • I had been simulating
 • you had been simulating
 • he|she|it had been simulating
 • we had been simulating
 • you had been simulating
 • they had been simulating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet simulate i futurum

Future

 • I will simulate
 • you will simulate
 • he|she|it will simulate
 • we will simulate
 • you will simulate
 • they will simulate

Future continuous

 • I will be simulating
 • you will be simulating
 • he|she|it will be simulating
 • we will be simulating
 • you will be simulating
 • they will be simulating

Future perfect

 • I will have simulated
 • you will have simulated
 • he|she|it will have simulated
 • we will have simulated
 • you will have simulated
 • they will have simulated

Future perfect continuous

 • I will have been simulating
 • you will have been simulating
 • he|she|it will have been simulating
 • we will have been simulating
 • you will have been simulating
 • they will have been simulating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to simulate

Present participle

 • simulating

Past participle

 • simulated

Perfect Participle

 • having simulated

Imperative på engelska, för verbet to simulate

Imperative

 • simulate
 • let's simulate
 • simulate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bead decline re-count redevelop shoplift silkscreen simplify simulcast singularize solarize synthesize veil