Konjugation av verbet side-dress på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet side-dress på engelska.

Konjugering av verbet side-dress i presens

Present Tense

 • I side-dress
 • you side-dress
 • he|she|it side-dresses
 • we side-dress
 • you side-dress
 • they side-dress

Present Continuous

 • I am side-dressing
 • you are side-dressing
 • he|she|it is side-dressing
 • we are side-dressing
 • you are side-dressing
 • they are side-dressing

Present Perfect

 • I have side-dressed
 • you have side-dressed
 • he|she|it has side-dressed
 • we have side-dressed
 • you have side-dressed
 • they have side-dressed

Present Perfect Continuous

 • I have been side-dressing
 • you have been side-dressing
 • he|she|it has been side-dressing
 • we have been side-dressing
 • you have been side-dressing
 • they have been side-dressing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet side-dress i förfluten tid

Simple past

 • I side-dressed
 • you side-dressed
 • he|she|it side-dressed
 • we side-dressed
 • you side-dressed
 • they side-dressed

Past continuous

 • I was side-dressing
 • you were side-dressing
 • he|she|it was side-dressing
 • we were side-dressing
 • you were side-dressing
 • they were side-dressing

Past perfect

 • I had side-dressed
 • you had side-dressed
 • he|she|it had side-dressed
 • we had side-dressed
 • you had side-dressed
 • they had side-dressed

Past perfect continuous

 • I had been side-dressing
 • you had been side-dressing
 • he|she|it had been side-dressing
 • we had been side-dressing
 • you had been side-dressing
 • they had been side-dressing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet side-dress i futurum

Future

 • I will side-dress
 • you will side-dress
 • he|she|it will side-dress
 • we will side-dress
 • you will side-dress
 • they will side-dress

Future continuous

 • I will be side-dressing
 • you will be side-dressing
 • he|she|it will be side-dressing
 • we will be side-dressing
 • you will be side-dressing
 • they will be side-dressing

Future perfect

 • I will have side-dressed
 • you will have side-dressed
 • he|she|it will have side-dressed
 • we will have side-dressed
 • you will have side-dressed
 • they will have side-dressed

Future perfect continuous

 • I will have been side-dressing
 • you will have been side-dressing
 • he|she|it will have been side-dressing
 • we will have been side-dressing
 • you will have been side-dressing
 • they will have been side-dressing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to side-dress

Present participle

 • side-dressing

Past participle

 • side-dressed

Perfect Participle

 • having side-dressed

Imperative på engelska, för verbet to side-dress

Imperative

 • side-dress
 • let's side-dress
 • side-dress

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bargain debit rank reconcile shellac shuttle side side-foot sieve snore swing utilise