Konjugation av verbet shush på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet shush på engelska.

Konjugering av verbet shush i presens

Present Tense

 • I shush
 • you shush
 • he|she|it shushes
 • we shush
 • you shush
 • they shush

Present Continuous

 • I am shushing
 • you are shushing
 • he|she|it is shushing
 • we are shushing
 • you are shushing
 • they are shushing

Present Perfect

 • I have shushed
 • you have shushed
 • he|she|it has shushed
 • we have shushed
 • you have shushed
 • they have shushed

Present Perfect Continuous

 • I have been shushing
 • you have been shushing
 • he|she|it has been shushing
 • we have been shushing
 • you have been shushing
 • they have been shushing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet shush i förfluten tid

Simple past

 • I shushed
 • you shushed
 • he|she|it shushed
 • we shushed
 • you shushed
 • they shushed

Past continuous

 • I was shushing
 • you were shushing
 • he|she|it was shushing
 • we were shushing
 • you were shushing
 • they were shushing

Past perfect

 • I had shushed
 • you had shushed
 • he|she|it had shushed
 • we had shushed
 • you had shushed
 • they had shushed

Past perfect continuous

 • I had been shushing
 • you had been shushing
 • he|she|it had been shushing
 • we had been shushing
 • you had been shushing
 • they had been shushing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet shush i futurum

Future

 • I will shush
 • you will shush
 • he|she|it will shush
 • we will shush
 • you will shush
 • they will shush

Future continuous

 • I will be shushing
 • you will be shushing
 • he|she|it will be shushing
 • we will be shushing
 • you will be shushing
 • they will be shushing

Future perfect

 • I will have shushed
 • you will have shushed
 • he|she|it will have shushed
 • we will have shushed
 • you will have shushed
 • they will have shushed

Future perfect continuous

 • I will have been shushing
 • you will have been shushing
 • he|she|it will have been shushing
 • we will have been shushing
 • you will have been shushing
 • they will have been shushing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to shush

Present participle

 • shushing

Past participle

 • shushed

Perfect Participle

 • having shushed

Imperative på engelska, för verbet to shush

Imperative

 • shush
 • let's shush
 • shush

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: banter deadlock ramaid recline shave shrink shunt shut side-dress sniggle sweet-talk upswing