Konjugation av verbet shine på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet shine på engelska.

Konjugering av verbet shine i presens

Present Tense

 • I shine
 • you shine
 • he|she|it shines
 • we shine
 • you shine
 • they shine

Present Continuous

 • I am shining
 • you are shining
 • he|she|it is shining
 • we are shining
 • you are shining
 • they are shining

Present Perfect

 • I have shone/shined
 • you have shone/shined
 • he|she|it has shone/shined
 • we have shone/shined
 • you have shone/shined
 • they have shone/shined

Present Perfect Continuous

 • I have been shining
 • you have been shining
 • he|she|it has been shining
 • we have been shining
 • you have been shining
 • they have been shining

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet shine i förfluten tid

Simple past

 • I shone/shined
 • you shone/shined
 • he|she|it shone/shined
 • we shone/shined
 • you shone/shined
 • they shone/shined

Past continuous

 • I was shining
 • you were shining
 • he|she|it was shining
 • we were shining
 • you were shining
 • they were shining

Past perfect

 • I had shone/shined
 • you had shone/shined
 • he|she|it had shone/shined
 • we had shone/shined
 • you had shone/shined
 • they had shone/shined

Past perfect continuous

 • I had been shining
 • you had been shining
 • he|she|it had been shining
 • we had been shining
 • you had been shining
 • they had been shining

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet shine i futurum

Future

 • I will shine
 • you will shine
 • he|she|it will shine
 • we will shine
 • you will shine
 • they will shine

Future continuous

 • I will be shining
 • you will be shining
 • he|she|it will be shining
 • we will be shining
 • you will be shining
 • they will be shining

Future perfect

 • I will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • he|she|it will have shone/shined
 • we will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • they will have shone/shined

Future perfect continuous

 • I will have been shining
 • you will have been shining
 • he|she|it will have been shining
 • we will have been shining
 • you will have been shining
 • they will have been shining

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to shine

Present participle

 • shining

Past participle

 • shone/shined

Perfect Participle

 • having shone/shined

Imperative på engelska, för verbet to shine

Imperative

 • shine
 • let's shine
 • shine

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: axe curse quarry readmit sell shikar shin shingle shiver slope superscribe unsteel