Konjugation av verbet shake på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet shake på engelska.

Konjugering av verbet shake i presens

Present Tense

 • I shake
 • you shake
 • he|she|it shakes
 • we shake
 • you shake
 • they shake

Present Continuous

 • I am shaking
 • you are shaking
 • he|she|it is shaking
 • we are shaking
 • you are shaking
 • they are shaking

Present Perfect

 • I have shaken
 • you have shaken
 • he|she|it has shaken
 • we have shaken
 • you have shaken
 • they have shaken

Present Perfect Continuous

 • I have been shaking
 • you have been shaking
 • he|she|it has been shaking
 • we have been shaking
 • you have been shaking
 • they have been shaking

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet shake i förfluten tid

Simple past

 • I shook
 • you shook
 • he|she|it shook
 • we shook
 • you shook
 • they shook

Past continuous

 • I was shaking
 • you were shaking
 • he|she|it was shaking
 • we were shaking
 • you were shaking
 • they were shaking

Past perfect

 • I had shaken
 • you had shaken
 • he|she|it had shaken
 • we had shaken
 • you had shaken
 • they had shaken

Past perfect continuous

 • I had been shaking
 • you had been shaking
 • he|she|it had been shaking
 • we had been shaking
 • you had been shaking
 • they had been shaking

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet shake i futurum

Future

 • I will shake
 • you will shake
 • he|she|it will shake
 • we will shake
 • you will shake
 • they will shake

Future continuous

 • I will be shaking
 • you will be shaking
 • he|she|it will be shaking
 • we will be shaking
 • you will be shaking
 • they will be shaking

Future perfect

 • I will have shaken
 • you will have shaken
 • he|she|it will have shaken
 • we will have shaken
 • you will have shaken
 • they will have shaken

Future perfect continuous

 • I will have been shaking
 • you will have been shaking
 • he|she|it will have been shaking
 • we will have been shaking
 • you will have been shaking
 • they will have been shaking

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to shake

Present participle

 • shaking

Past participle

 • shaken

Perfect Participle

 • having shaken

Imperative på engelska, för verbet to shake

Imperative

 • shake
 • let's shake
 • shake

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: attest crowdsource punish raze scythe shackle shag shallow share slang sufflate unload