Konjugation av verbet send på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet send på engelska.

Konjugering av verbet send i presens

Present Tense

 • I send
 • you send
 • he|she|it sends
 • we send
 • you send
 • they send

Present Continuous

 • I am sending
 • you are sending
 • he|she|it is sending
 • we are sending
 • you are sending
 • they are sending

Present Perfect

 • I have sent
 • you have sent
 • he|she|it has sent
 • we have sent
 • you have sent
 • they have sent

Present Perfect Continuous

 • I have been sending
 • you have been sending
 • he|she|it has been sending
 • we have been sending
 • you have been sending
 • they have been sending

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet send i förfluten tid

Simple past

 • I sent
 • you sent
 • he|she|it sent
 • we sent
 • you sent
 • they sent

Past continuous

 • I was sending
 • you were sending
 • he|she|it was sending
 • we were sending
 • you were sending
 • they were sending

Past perfect

 • I had sent
 • you had sent
 • he|she|it had sent
 • we had sent
 • you had sent
 • they had sent

Past perfect continuous

 • I had been sending
 • you had been sending
 • he|she|it had been sending
 • we had been sending
 • you had been sending
 • they had been sending

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet send i futurum

Future

 • I will send
 • you will send
 • he|she|it will send
 • we will send
 • you will send
 • they will send

Future continuous

 • I will be sending
 • you will be sending
 • he|she|it will be sending
 • we will be sending
 • you will be sending
 • they will be sending

Future perfect

 • I will have sent
 • you will have sent
 • he|she|it will have sent
 • we will have sent
 • you will have sent
 • they will have sent

Future perfect continuous

 • I will have been sending
 • you will have been sending
 • he|she|it will have been sending
 • we will have been sending
 • you will have been sending
 • they will have been sending

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to send

Present participle

 • sending

Past participle

 • sent

Perfect Participle

 • having sent

Imperative på engelska, för verbet to send

Imperative

 • send
 • let's send
 • send

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: ascribe criss-cross protect rake screech self-destruct semaphore sendoff separate skelp sublimate undulate