Konjugation av verbet seise på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet seise på engelska.

Konjugering av verbet seise i presens

Present Tense

 • I seise
 • you seise
 • he|she|it seises
 • we seise
 • you seise
 • they seise

Present Continuous

 • I am seising
 • you are seising
 • he|she|it is seising
 • we are seising
 • you are seising
 • they are seising

Present Perfect

 • I have seised
 • you have seised
 • he|she|it has seised
 • we have seised
 • you have seised
 • they have seised

Present Perfect Continuous

 • I have been seising
 • you have been seising
 • he|she|it has been seising
 • we have been seising
 • you have been seising
 • they have been seising

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet seise i förfluten tid

Simple past

 • I seised
 • you seised
 • he|she|it seised
 • we seised
 • you seised
 • they seised

Past continuous

 • I was seising
 • you were seising
 • he|she|it was seising
 • we were seising
 • you were seising
 • they were seising

Past perfect

 • I had seised
 • you had seised
 • he|she|it had seised
 • we had seised
 • you had seised
 • they had seised

Past perfect continuous

 • I had been seising
 • you had been seising
 • he|she|it had been seising
 • we had been seising
 • you had been seising
 • they had been seising

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet seise i futurum

Future

 • I will seise
 • you will seise
 • he|she|it will seise
 • we will seise
 • you will seise
 • they will seise

Future continuous

 • I will be seising
 • you will be seising
 • he|she|it will be seising
 • we will be seising
 • you will be seising
 • they will be seising

Future perfect

 • I will have seised
 • you will have seised
 • he|she|it will have seised
 • we will have seised
 • you will have seised
 • they will have seised

Future perfect continuous

 • I will have been seising
 • you will have been seising
 • he|she|it will have been seising
 • we will have been seising
 • you will have been seising
 • they will have been seising

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to seise

Present participle

 • seising

Past participle

 • seised

Perfect Participle

 • having seised

Imperative på engelska, för verbet to seise

Imperative

 • seise
 • let's seise
 • seise

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: arrest crick proscribe raft scrag seep seine seize send siwash subedit understock