Konjugation av verbet see på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet see på engelska.

Konjugering av verbet see i presens

Present Tense

 • I see
 • you see
 • he|she|it sees
 • we see
 • you see
 • they see

Present Continuous

 • I am seeing
 • you are seeing
 • he|she|it is seeing
 • we are seeing
 • you are seeing
 • they are seeing

Present Perfect

 • I have seen
 • you have seen
 • he|she|it has seen
 • we have seen
 • you have seen
 • they have seen

Present Perfect Continuous

 • I have been seeing
 • you have been seeing
 • he|she|it has been seeing
 • we have been seeing
 • you have been seeing
 • they have been seeing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet see i förfluten tid

Simple past

 • I saw
 • you saw
 • he|she|it saw
 • we saw
 • you saw
 • they saw

Past continuous

 • I was seeing
 • you were seeing
 • he|she|it was seeing
 • we were seeing
 • you were seeing
 • they were seeing

Past perfect

 • I had seen
 • you had seen
 • he|she|it had seen
 • we had seen
 • you had seen
 • they had seen

Past perfect continuous

 • I had been seeing
 • you had been seeing
 • he|she|it had been seeing
 • we had been seeing
 • you had been seeing
 • they had been seeing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet see i futurum

Future

 • I will see
 • you will see
 • he|she|it will see
 • we will see
 • you will see
 • they will see

Future continuous

 • I will be seeing
 • you will be seeing
 • he|she|it will be seeing
 • we will be seeing
 • you will be seeing
 • they will be seeing

Future perfect

 • I will have seen
 • you will have seen
 • he|she|it will have seen
 • we will have seen
 • you will have seen
 • they will have seen

Future perfect continuous

 • I will have been seeing
 • you will have been seeing
 • he|she|it will have been seeing
 • we will have been seeing
 • you will have been seeing
 • they will have been seeing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to see

Present participle

 • seeing

Past participle

 • seen

Perfect Participle

 • having seen

Imperative på engelska, för verbet to see

Imperative

 • see
 • let's see
 • see

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: arch crease propagandize racemize scoop section seduce see-saw segregate single stutter underprice