Konjugation av verbet scream på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet scream på engelska.

Konjugering av verbet scream i presens

Present Tense

 • I scream
 • you scream
 • he|she|it screams
 • we scream
 • you scream
 • they scream

Present Continuous

 • I am screaming
 • you are screaming
 • he|she|it is screaming
 • we are screaming
 • you are screaming
 • they are screaming

Present Perfect

 • I have screamed
 • you have screamed
 • he|she|it has screamed
 • we have screamed
 • you have screamed
 • they have screamed

Present Perfect Continuous

 • I have been screaming
 • you have been screaming
 • he|she|it has been screaming
 • we have been screaming
 • you have been screaming
 • they have been screaming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet scream i förfluten tid

Simple past

 • I screamed
 • you screamed
 • he|she|it screamed
 • we screamed
 • you screamed
 • they screamed

Past continuous

 • I was screaming
 • you were screaming
 • he|she|it was screaming
 • we were screaming
 • you were screaming
 • they were screaming

Past perfect

 • I had screamed
 • you had screamed
 • he|she|it had screamed
 • we had screamed
 • you had screamed
 • they had screamed

Past perfect continuous

 • I had been screaming
 • you had been screaming
 • he|she|it had been screaming
 • we had been screaming
 • you had been screaming
 • they had been screaming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet scream i futurum

Future

 • I will scream
 • you will scream
 • he|she|it will scream
 • we will scream
 • you will scream
 • they will scream

Future continuous

 • I will be screaming
 • you will be screaming
 • he|she|it will be screaming
 • we will be screaming
 • you will be screaming
 • they will be screaming

Future perfect

 • I will have screamed
 • you will have screamed
 • he|she|it will have screamed
 • we will have screamed
 • you will have screamed
 • they will have screamed

Future perfect continuous

 • I will have been screaming
 • you will have been screaming
 • he|she|it will have been screaming
 • we will have been screaming
 • you will have been screaming
 • they will have been screaming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to scream

Present participle

 • screaming

Past participle

 • screamed

Perfect Participle

 • having screamed

Imperative på engelska, för verbet to scream

Imperative

 • scream
 • let's scream
 • scream

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: anneal counter prewash purport saponify scramb screak screech scrimshank shrinkwrap store tyrannize