Konjugation av verbet sail på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet sail på engelska.

Konjugering av verbet sail i presens

Present Tense

 • I sail
 • you sail
 • he|she|it sails
 • we sail
 • you sail
 • they sail

Present Continuous

 • I am sailing
 • you are sailing
 • he|she|it is sailing
 • we are sailing
 • you are sailing
 • they are sailing

Present Perfect

 • I have sailed
 • you have sailed
 • he|she|it has sailed
 • we have sailed
 • you have sailed
 • they have sailed

Present Perfect Continuous

 • I have been sailing
 • you have been sailing
 • he|she|it has been sailing
 • we have been sailing
 • you have been sailing
 • they have been sailing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet sail i förfluten tid

Simple past

 • I sailed
 • you sailed
 • he|she|it sailed
 • we sailed
 • you sailed
 • they sailed

Past continuous

 • I was sailing
 • you were sailing
 • he|she|it was sailing
 • we were sailing
 • you were sailing
 • they were sailing

Past perfect

 • I had sailed
 • you had sailed
 • he|she|it had sailed
 • we had sailed
 • you had sailed
 • they had sailed

Past perfect continuous

 • I had been sailing
 • you had been sailing
 • he|she|it had been sailing
 • we had been sailing
 • you had been sailing
 • they had been sailing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet sail i futurum

Future

 • I will sail
 • you will sail
 • he|she|it will sail
 • we will sail
 • you will sail
 • they will sail

Future continuous

 • I will be sailing
 • you will be sailing
 • he|she|it will be sailing
 • we will be sailing
 • you will be sailing
 • they will be sailing

Future perfect

 • I will have sailed
 • you will have sailed
 • he|she|it will have sailed
 • we will have sailed
 • you will have sailed
 • they will have sailed

Future perfect continuous

 • I will have been sailing
 • you will have been sailing
 • he|she|it will have been sailing
 • we will have been sailing
 • you will have been sailing
 • they will have been sailing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to sail

Present participle

 • sailing

Past participle

 • sailed

Perfect Participle

 • having sailed

Imperative på engelska, för verbet to sail

Imperative

 • sail
 • let's sail
 • sail

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: africanize constellate pouch procreate rodomontade sack sag sain salvage serenade squirm travesty