Konjugation av verbet ring på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet ring på engelska.

Konjugering av verbet ring i presens

Present Tense

 • I ring
 • you ring
 • he|she|it rings
 • we ring
 • you ring
 • they ring

Present Continuous

 • I am ringing
 • you are ringing
 • he|she|it is ringing
 • we are ringing
 • you are ringing
 • they are ringing

Present Perfect

 • I have rung
 • you have rung
 • he|she|it has rung
 • we have rung
 • you have rung
 • they have rung

Present Perfect Continuous

 • I have been ringing
 • you have been ringing
 • he|she|it has been ringing
 • we have been ringing
 • you have been ringing
 • they have been ringing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet ring i förfluten tid

Simple past

 • I rang
 • you rang
 • he|she|it rang
 • we rang
 • you rang
 • they rang

Past continuous

 • I was ringing
 • you were ringing
 • he|she|it was ringing
 • we were ringing
 • you were ringing
 • they were ringing

Past perfect

 • I had rung
 • you had rung
 • he|she|it had rung
 • we had rung
 • you had rung
 • they had rung

Past perfect continuous

 • I had been ringing
 • you had been ringing
 • he|she|it had been ringing
 • we had been ringing
 • you had been ringing
 • they had been ringing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet ring i futurum

Future

 • I will ring
 • you will ring
 • he|she|it will ring
 • we will ring
 • you will ring
 • they will ring

Future continuous

 • I will be ringing
 • you will be ringing
 • he|she|it will be ringing
 • we will be ringing
 • you will be ringing
 • they will be ringing

Future perfect

 • I will have rung
 • you will have rung
 • he|she|it will have rung
 • we will have rung
 • you will have rung
 • they will have rung

Future perfect continuous

 • I will have been ringing
 • you will have been ringing
 • he|she|it will have been ringing
 • we will have been ringing
 • you will have been ringing
 • they will have been ringing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to ring

Present participle

 • ringing

Past participle

 • rung

Perfect Participle

 • having rung

Imperative på engelska, för verbet to ring

Imperative

 • ring
 • let's ring
 • ring

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: abscess commute platitudinize pre-wash retire rightclick rime ring-fence risk scram spatter toast