Konjugation av verbet rime på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet rime på engelska.

Konjugering av verbet rime i presens

Present Tense

 • I rime
 • you rime
 • he|she|it rimes
 • we rime
 • you rime
 • they rime

Present Continuous

 • I am riming
 • you are riming
 • he|she|it is riming
 • we are riming
 • you are riming
 • they are riming

Present Perfect

 • I have rimed
 • you have rimed
 • he|she|it has rimed
 • we have rimed
 • you have rimed
 • they have rimed

Present Perfect Continuous

 • I have been riming
 • you have been riming
 • he|she|it has been riming
 • we have been riming
 • you have been riming
 • they have been riming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet rime i förfluten tid

Simple past

 • I rimed
 • you rimed
 • he|she|it rimed
 • we rimed
 • you rimed
 • they rimed

Past continuous

 • I was riming
 • you were riming
 • he|she|it was riming
 • we were riming
 • you were riming
 • they were riming

Past perfect

 • I had rimed
 • you had rimed
 • he|she|it had rimed
 • we had rimed
 • you had rimed
 • they had rimed

Past perfect continuous

 • I had been riming
 • you had been riming
 • he|she|it had been riming
 • we had been riming
 • you had been riming
 • they had been riming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet rime i futurum

Future

 • I will rime
 • you will rime
 • he|she|it will rime
 • we will rime
 • you will rime
 • they will rime

Future continuous

 • I will be riming
 • you will be riming
 • he|she|it will be riming
 • we will be riming
 • you will be riming
 • they will be riming

Future perfect

 • I will have rimed
 • you will have rimed
 • he|she|it will have rimed
 • we will have rimed
 • you will have rimed
 • they will have rimed

Future perfect continuous

 • I will have been riming
 • you will have been riming
 • he|she|it will have been riming
 • we will have been riming
 • you will have been riming
 • they will have been riming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to rime

Present participle

 • riming

Past participle

 • rimed

Perfect Participle

 • having rimed

Imperative på engelska, för verbet to rime

Imperative

 • rime
 • let's rime
 • rime

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: abrogate commutate platinize pre-teach reticulate right-click rim ring rise scrag sparkle toady