Konjugation av verbet ride på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet ride på engelska.

Konjugering av verbet ride i presens

Present Tense

 • I ride
 • you ride
 • he|she|it rides
 • we ride
 • you ride
 • they ride

Present Continuous

 • I am riding
 • you are riding
 • he|she|it is riding
 • we are riding
 • you are riding
 • they are riding

Present Perfect

 • I have ridden
 • you have ridden
 • he|she|it has ridden
 • we have ridden
 • you have ridden
 • they have ridden

Present Perfect Continuous

 • I have been riding
 • you have been riding
 • he|she|it has been riding
 • we have been riding
 • you have been riding
 • they have been riding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet ride i förfluten tid

Simple past

 • I rode
 • you rode
 • he|she|it rode
 • we rode
 • you rode
 • they rode

Past continuous

 • I was riding
 • you were riding
 • he|she|it was riding
 • we were riding
 • you were riding
 • they were riding

Past perfect

 • I had ridden
 • you had ridden
 • he|she|it had ridden
 • we had ridden
 • you had ridden
 • they had ridden

Past perfect continuous

 • I had been riding
 • you had been riding
 • he|she|it had been riding
 • we had been riding
 • you had been riding
 • they had been riding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet ride i futurum

Future

 • I will ride
 • you will ride
 • he|she|it will ride
 • we will ride
 • you will ride
 • they will ride

Future continuous

 • I will be riding
 • you will be riding
 • he|she|it will be riding
 • we will be riding
 • you will be riding
 • they will be riding

Future perfect

 • I will have ridden
 • you will have ridden
 • he|she|it will have ridden
 • we will have ridden
 • you will have ridden
 • they will have ridden

Future perfect continuous

 • I will have been riding
 • you will have been riding
 • he|she|it will have been riding
 • we will have been riding
 • you will have been riding
 • they will have been riding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to ride

Present participle

 • riding

Past participle

 • ridden

Perfect Participle

 • having ridden

Imperative på engelska, för verbet to ride

Imperative

 • ride
 • let's ride
 • ride

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: abhor commend plagiarize powwow resume rib riddle ridge rightclick scold sow tinsel