Konjugation av verbet result på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet result på engelska.

Konjugering av verbet result i presens

Present Tense

 • I result
 • you result
 • he|she|it results
 • we result
 • you result
 • they result

Present Continuous

 • I am resulting
 • you are resulting
 • he|she|it is resulting
 • we are resulting
 • you are resulting
 • they are resulting

Present Perfect

 • I have resulted
 • you have resulted
 • he|she|it has resulted
 • we have resulted
 • you have resulted
 • they have resulted

Present Perfect Continuous

 • I have been resulting
 • you have been resulting
 • he|she|it has been resulting
 • we have been resulting
 • you have been resulting
 • they have been resulting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet result i förfluten tid

Simple past

 • I resulted
 • you resulted
 • he|she|it resulted
 • we resulted
 • you resulted
 • they resulted

Past continuous

 • I was resulting
 • you were resulting
 • he|she|it was resulting
 • we were resulting
 • you were resulting
 • they were resulting

Past perfect

 • I had resulted
 • you had resulted
 • he|she|it had resulted
 • we had resulted
 • you had resulted
 • they had resulted

Past perfect continuous

 • I had been resulting
 • you had been resulting
 • he|she|it had been resulting
 • we had been resulting
 • you had been resulting
 • they had been resulting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet result i futurum

Future

 • I will result
 • you will result
 • he|she|it will result
 • we will result
 • you will result
 • they will result

Future continuous

 • I will be resulting
 • you will be resulting
 • he|she|it will be resulting
 • we will be resulting
 • you will be resulting
 • they will be resulting

Future perfect

 • I will have resulted
 • you will have resulted
 • he|she|it will have resulted
 • we will have resulted
 • you will have resulted
 • they will have resulted

Future perfect continuous

 • I will have been resulting
 • you will have been resulting
 • he|she|it will have been resulting
 • we will have been resulting
 • you will have been resulting
 • they will have been resulting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to result

Present participle

 • resulting

Past participle

 • resulted

Perfect Participle

 • having resulted

Imperative på engelska, för verbet to result

Imperative

 • result
 • let's result
 • result

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: clump phonate pockmark replay restock resubmit resume retake sain sneer terminate