Konjugation av verbet represent på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet represent på engelska.

Konjugering av verbet represent i presens

Present Tense

 • I represent
 • you represent
 • he|she|it represents
 • we represent
 • you represent
 • they represent

Present Continuous

 • I am representing
 • you are representing
 • he|she|it is representing
 • we are representing
 • you are representing
 • they are representing

Present Perfect

 • I have represented
 • you have represented
 • he|she|it has represented
 • we have represented
 • you have represented
 • they have represented

Present Perfect Continuous

 • I have been representing
 • you have been representing
 • he|she|it has been representing
 • we have been representing
 • you have been representing
 • they have been representing

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet represent i förfluten tid

Simple past

 • I represented
 • you represented
 • he|she|it represented
 • we represented
 • you represented
 • they represented

Past continuous

 • I was representing
 • you were representing
 • he|she|it was representing
 • we were representing
 • you were representing
 • they were representing

Past perfect

 • I had represented
 • you had represented
 • he|she|it had represented
 • we had represented
 • you had represented
 • they had represented

Past perfect continuous

 • I had been representing
 • you had been representing
 • he|she|it had been representing
 • we had been representing
 • you had been representing
 • they had been representing

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet represent i futurum

Future

 • I will represent
 • you will represent
 • he|she|it will represent
 • we will represent
 • you will represent
 • they will represent

Future continuous

 • I will be representing
 • you will be representing
 • he|she|it will be representing
 • we will be representing
 • you will be representing
 • they will be representing

Future perfect

 • I will have represented
 • you will have represented
 • he|she|it will have represented
 • we will have represented
 • you will have represented
 • they will have represented

Future perfect continuous

 • I will have been representing
 • you will have been representing
 • he|she|it will have been representing
 • we will have been representing
 • you will have been representing
 • they will have been representing

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to represent

Present participle

 • representing

Past participle

 • represented

Perfect Participle

 • having represented

Imperative på engelska, för verbet to represent

Imperative

 • represent
 • let's represent
 • represent

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: circumvallate peer piss relegate report reprehend repress reprove roneo slick taper