Konjugation av verbet reconnect på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet reconnect på engelska.

Konjugering av verbet reconnect i presens

Present Tense

 • I reconnect
 • you reconnect
 • he|she|it reconnects
 • we reconnect
 • you reconnect
 • they reconnect

Present Continuous

 • I am reconnecting
 • you are reconnecting
 • he|she|it is reconnecting
 • we are reconnecting
 • you are reconnecting
 • they are reconnecting

Present Perfect

 • I have reconnected
 • you have reconnected
 • he|she|it has reconnected
 • we have reconnected
 • you have reconnected
 • they have reconnected

Present Perfect Continuous

 • I have been reconnecting
 • you have been reconnecting
 • he|she|it has been reconnecting
 • we have been reconnecting
 • you have been reconnecting
 • they have been reconnecting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet reconnect i förfluten tid

Simple past

 • I reconnected
 • you reconnected
 • he|she|it reconnected
 • we reconnected
 • you reconnected
 • they reconnected

Past continuous

 • I was reconnecting
 • you were reconnecting
 • he|she|it was reconnecting
 • we were reconnecting
 • you were reconnecting
 • they were reconnecting

Past perfect

 • I had reconnected
 • you had reconnected
 • he|she|it had reconnected
 • we had reconnected
 • you had reconnected
 • they had reconnected

Past perfect continuous

 • I had been reconnecting
 • you had been reconnecting
 • he|she|it had been reconnecting
 • we had been reconnecting
 • you had been reconnecting
 • they had been reconnecting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet reconnect i futurum

Future

 • I will reconnect
 • you will reconnect
 • he|she|it will reconnect
 • we will reconnect
 • you will reconnect
 • they will reconnect

Future continuous

 • I will be reconnecting
 • you will be reconnecting
 • he|she|it will be reconnecting
 • we will be reconnecting
 • you will be reconnecting
 • they will be reconnecting

Future perfect

 • I will have reconnected
 • you will have reconnected
 • he|she|it will have reconnected
 • we will have reconnected
 • you will have reconnected
 • they will have reconnected

Future perfect continuous

 • I will have been reconnecting
 • you will have been reconnecting
 • he|she|it will have been reconnecting
 • we will have been reconnecting
 • you will have been reconnecting
 • they will have been reconnecting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to reconnect

Present participle

 • reconnecting

Past participle

 • reconnected

Perfect Participle

 • having reconnected

Imperative på engelska, för verbet to reconnect

Imperative

 • reconnect
 • let's reconnect
 • reconnect

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: capitalise overcompensate palliate re-sign recommit reconfirm reconnoitre recoup repent shamble subinfeudate