Konjugation av verbet reconfirm på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet reconfirm på engelska.

Konjugering av verbet reconfirm i presens

Present Tense

 • I reconfirm
 • you reconfirm
 • he|she|it reconfirms
 • we reconfirm
 • you reconfirm
 • they reconfirm

Present Continuous

 • I am reconfirming
 • you are reconfirming
 • he|she|it is reconfirming
 • we are reconfirming
 • you are reconfirming
 • they are reconfirming

Present Perfect

 • I have reconfirmed
 • you have reconfirmed
 • he|she|it has reconfirmed
 • we have reconfirmed
 • you have reconfirmed
 • they have reconfirmed

Present Perfect Continuous

 • I have been reconfirming
 • you have been reconfirming
 • he|she|it has been reconfirming
 • we have been reconfirming
 • you have been reconfirming
 • they have been reconfirming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet reconfirm i förfluten tid

Simple past

 • I reconfirmed
 • you reconfirmed
 • he|she|it reconfirmed
 • we reconfirmed
 • you reconfirmed
 • they reconfirmed

Past continuous

 • I was reconfirming
 • you were reconfirming
 • he|she|it was reconfirming
 • we were reconfirming
 • you were reconfirming
 • they were reconfirming

Past perfect

 • I had reconfirmed
 • you had reconfirmed
 • he|she|it had reconfirmed
 • we had reconfirmed
 • you had reconfirmed
 • they had reconfirmed

Past perfect continuous

 • I had been reconfirming
 • you had been reconfirming
 • he|she|it had been reconfirming
 • we had been reconfirming
 • you had been reconfirming
 • they had been reconfirming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet reconfirm i futurum

Future

 • I will reconfirm
 • you will reconfirm
 • he|she|it will reconfirm
 • we will reconfirm
 • you will reconfirm
 • they will reconfirm

Future continuous

 • I will be reconfirming
 • you will be reconfirming
 • he|she|it will be reconfirming
 • we will be reconfirming
 • you will be reconfirming
 • they will be reconfirming

Future perfect

 • I will have reconfirmed
 • you will have reconfirmed
 • he|she|it will have reconfirmed
 • we will have reconfirmed
 • you will have reconfirmed
 • they will have reconfirmed

Future perfect continuous

 • I will have been reconfirming
 • you will have been reconfirming
 • he|she|it will have been reconfirming
 • we will have been reconfirming
 • you will have been reconfirming
 • they will have been reconfirming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to reconfirm

Present participle

 • reconfirming

Past participle

 • reconfirmed

Perfect Participle

 • having reconfirmed

Imperative på engelska, för verbet to reconfirm

Imperative

 • reconfirm
 • let's reconfirm
 • reconfirm

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: caper overcome pall re-serve recommend reconfigure reconnect recount repel sham suberize