Konjugation av verbet read på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet read på engelska.

Konjugering av verbet read i presens

Present Tense

 • I read
 • you read
 • he|she|it reads
 • we read
 • you read
 • they read

Present Continuous

 • I am reading
 • you are reading
 • he|she|it is reading
 • we are reading
 • you are reading
 • they are reading

Present Perfect

 • I have read
 • you have read
 • he|she|it has read
 • we have read
 • you have read
 • they have read

Present Perfect Continuous

 • I have been reading
 • you have been reading
 • he|she|it has been reading
 • we have been reading
 • you have been reading
 • they have been reading

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet read i förfluten tid

Simple past

 • I read
 • you read
 • he|she|it read
 • we read
 • you read
 • they read

Past continuous

 • I was reading
 • you were reading
 • he|she|it was reading
 • we were reading
 • you were reading
 • they were reading

Past perfect

 • I had read
 • you had read
 • he|she|it had read
 • we had read
 • you had read
 • they had read

Past perfect continuous

 • I had been reading
 • you had been reading
 • he|she|it had been reading
 • we had been reading
 • you had been reading
 • they had been reading

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet read i futurum

Future

 • I will read
 • you will read
 • he|she|it will read
 • we will read
 • you will read
 • they will read

Future continuous

 • I will be reading
 • you will be reading
 • he|she|it will be reading
 • we will be reading
 • you will be reading
 • they will be reading

Future perfect

 • I will have read
 • you will have read
 • he|she|it will have read
 • we will have read
 • you will have read
 • they will have read

Future perfect continuous

 • I will have been reading
 • you will have been reading
 • he|she|it will have been reading
 • we will have been reading
 • you will have been reading
 • they will have been reading

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to read

Present participle

 • reading

Past participle

 • read

Perfect Participle

 • having read

Imperative på engelska, för verbet to read

Imperative

 • read
 • let's read
 • read

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bushel outfight overrun raid re-sound reactivate readdress reallocate rejoin secrete story