Konjugation av verbet put på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet put på engelska.

Konjugering av verbet put i presens

Present Tense

 • I put
 • you put
 • he|she|it puts
 • we put
 • you put
 • they put

Present Continuous

 • I am putting
 • you are putting
 • he|she|it is putting
 • we are putting
 • you are putting
 • they are putting

Present Perfect

 • I have put
 • you have put
 • he|she|it has put
 • we have put
 • you have put
 • they have put

Present Perfect Continuous

 • I have been putting
 • you have been putting
 • he|she|it has been putting
 • we have been putting
 • you have been putting
 • they have been putting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet put i förfluten tid

Simple past

 • I put
 • you put
 • he|she|it put
 • we put
 • you put
 • they put

Past continuous

 • I was putting
 • you were putting
 • he|she|it was putting
 • we were putting
 • you were putting
 • they were putting

Past perfect

 • I had put
 • you had put
 • he|she|it had put
 • we had put
 • you had put
 • they had put

Past perfect continuous

 • I had been putting
 • you had been putting
 • he|she|it had been putting
 • we had been putting
 • you had been putting
 • they had been putting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet put i futurum

Future

 • I will put
 • you will put
 • he|she|it will put
 • we will put
 • you will put
 • they will put

Future continuous

 • I will be putting
 • you will be putting
 • he|she|it will be putting
 • we will be putting
 • you will be putting
 • they will be putting

Future perfect

 • I will have put
 • you will have put
 • he|she|it will have put
 • we will have put
 • you will have put
 • they will have put

Future perfect continuous

 • I will have been putting
 • you will have been putting
 • he|she|it will have been putting
 • we will have been putting
 • you will have been putting
 • they will have been putting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to put

Present participle

 • putting

Past participle

 • put

Perfect Participle

 • having put

Imperative på engelska, för verbet to put

Imperative

 • put
 • let's put
 • put

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bow nettle ostracise propagandize pursue pustulate putrefy quadruplicate reckon samba spout