Konjugation av verbet prod på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet prod på engelska.

Konjugering av verbet prod i presens

Present Tense

 • I prod
 • you prod
 • he|she|it prods
 • we prod
 • you prod
 • they prod

Present Continuous

 • I am prodding
 • you are prodding
 • he|she|it is prodding
 • we are prodding
 • you are prodding
 • they are prodding

Present Perfect

 • I have prodded
 • you have prodded
 • he|she|it has prodded
 • we have prodded
 • you have prodded
 • they have prodded

Present Perfect Continuous

 • I have been prodding
 • you have been prodding
 • he|she|it has been prodding
 • we have been prodding
 • you have been prodding
 • they have been prodding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet prod i förfluten tid

Simple past

 • I prodded
 • you prodded
 • he|she|it prodded
 • we prodded
 • you prodded
 • they prodded

Past continuous

 • I was prodding
 • you were prodding
 • he|she|it was prodding
 • we were prodding
 • you were prodding
 • they were prodding

Past perfect

 • I had prodded
 • you had prodded
 • he|she|it had prodded
 • we had prodded
 • you had prodded
 • they had prodded

Past perfect continuous

 • I had been prodding
 • you had been prodding
 • he|she|it had been prodding
 • we had been prodding
 • you had been prodding
 • they had been prodding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet prod i futurum

Future

 • I will prod
 • you will prod
 • he|she|it will prod
 • we will prod
 • you will prod
 • they will prod

Future continuous

 • I will be prodding
 • you will be prodding
 • he|she|it will be prodding
 • we will be prodding
 • you will be prodding
 • they will be prodding

Future perfect

 • I will have prodded
 • you will have prodded
 • he|she|it will have prodded
 • we will have prodded
 • you will have prodded
 • they will have prodded

Future perfect continuous

 • I will have been prodding
 • you will have been prodding
 • he|she|it will have been prodding
 • we will have been prodding
 • you will have been prodding
 • they will have been prodding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to prod

Present participle

 • prodding

Past participle

 • prodded

Perfect Participle

 • having prodded

Imperative på engelska, för verbet to prod

Imperative

 • prod
 • let's prod
 • prod

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: blah mop nobble prefabricate process procure produce prog rape rinse solder