Konjugation av verbet privateer på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet privateer på engelska.

Konjugering av verbet privateer i presens

Present Tense

 • I privateer
 • you privateer
 • he|she|it privateers
 • we privateer
 • you privateer
 • they privateer

Present Continuous

 • I am privateering
 • you are privateering
 • he|she|it is privateering
 • we are privateering
 • you are privateering
 • they are privateering

Present Perfect

 • I have privateered
 • you have privateered
 • he|she|it has privateered
 • we have privateered
 • you have privateered
 • they have privateered

Present Perfect Continuous

 • I have been privateering
 • you have been privateering
 • he|she|it has been privateering
 • we have been privateering
 • you have been privateering
 • they have been privateering

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet privateer i förfluten tid

Simple past

 • I privateered
 • you privateered
 • he|she|it privateered
 • we privateered
 • you privateered
 • they privateered

Past continuous

 • I was privateering
 • you were privateering
 • he|she|it was privateering
 • we were privateering
 • you were privateering
 • they were privateering

Past perfect

 • I had privateered
 • you had privateered
 • he|she|it had privateered
 • we had privateered
 • you had privateered
 • they had privateered

Past perfect continuous

 • I had been privateering
 • you had been privateering
 • he|she|it had been privateering
 • we had been privateering
 • you had been privateering
 • they had been privateering

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet privateer i futurum

Future

 • I will privateer
 • you will privateer
 • he|she|it will privateer
 • we will privateer
 • you will privateer
 • they will privateer

Future continuous

 • I will be privateering
 • you will be privateering
 • he|she|it will be privateering
 • we will be privateering
 • you will be privateering
 • they will be privateering

Future perfect

 • I will have privateered
 • you will have privateered
 • he|she|it will have privateered
 • we will have privateered
 • you will have privateered
 • they will have privateered

Future perfect continuous

 • I will have been privateering
 • you will have been privateering
 • he|she|it will have been privateering
 • we will have been privateering
 • you will have been privateering
 • they will have been privateering

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to privateer

Present participle

 • privateering

Past participle

 • privateered

Perfect Participle

 • having privateered

Imperative på engelska, för verbet to privateer

Imperative

 • privateer
 • let's privateer
 • privateer

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bivouac monetise neutralize preconize prime prise privatise proclaim ramble rifle sodden