Konjugation av verbet prime på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet prime på engelska.

Konjugering av verbet prime i presens

Present Tense

 • I prime
 • you prime
 • he|she|it primes
 • we prime
 • you prime
 • they prime

Present Continuous

 • I am priming
 • you are priming
 • he|she|it is priming
 • we are priming
 • you are priming
 • they are priming

Present Perfect

 • I have primed
 • you have primed
 • he|she|it has primed
 • we have primed
 • you have primed
 • they have primed

Present Perfect Continuous

 • I have been priming
 • you have been priming
 • he|she|it has been priming
 • we have been priming
 • you have been priming
 • they have been priming

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet prime i förfluten tid

Simple past

 • I primed
 • you primed
 • he|she|it primed
 • we primed
 • you primed
 • they primed

Past continuous

 • I was priming
 • you were priming
 • he|she|it was priming
 • we were priming
 • you were priming
 • they were priming

Past perfect

 • I had primed
 • you had primed
 • he|she|it had primed
 • we had primed
 • you had primed
 • they had primed

Past perfect continuous

 • I had been priming
 • you had been priming
 • he|she|it had been priming
 • we had been priming
 • you had been priming
 • they had been priming

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet prime i futurum

Future

 • I will prime
 • you will prime
 • he|she|it will prime
 • we will prime
 • you will prime
 • they will prime

Future continuous

 • I will be priming
 • you will be priming
 • he|she|it will be priming
 • we will be priming
 • you will be priming
 • they will be priming

Future perfect

 • I will have primed
 • you will have primed
 • he|she|it will have primed
 • we will have primed
 • you will have primed
 • they will have primed

Future perfect continuous

 • I will have been priming
 • you will have been priming
 • he|she|it will have been priming
 • we will have been priming
 • you will have been priming
 • they will have been priming

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to prime

Present participle

 • priming

Past participle

 • primed

Perfect Participle

 • having primed

Imperative på engelska, för verbet to prime

Imperative

 • prime
 • let's prime
 • prime

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: birth moither nest precede prey prill primp privilege rainproof rid sob