Konjugation av verbet prey på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet prey på engelska.

Konjugering av verbet prey i presens

Present Tense

 • I prey
 • you prey
 • he|she|it preys
 • we prey
 • you prey
 • they prey

Present Continuous

 • I am preying
 • you are preying
 • he|she|it is preying
 • we are preying
 • you are preying
 • they are preying

Present Perfect

 • I have preyed
 • you have preyed
 • he|she|it has preyed
 • we have preyed
 • you have preyed
 • they have preyed

Present Perfect Continuous

 • I have been preying
 • you have been preying
 • he|she|it has been preying
 • we have been preying
 • you have been preying
 • they have been preying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet prey i förfluten tid

Simple past

 • I preyed
 • you preyed
 • he|she|it preyed
 • we preyed
 • you preyed
 • they preyed

Past continuous

 • I was preying
 • you were preying
 • he|she|it was preying
 • we were preying
 • you were preying
 • they were preying

Past perfect

 • I had preyed
 • you had preyed
 • he|she|it had preyed
 • we had preyed
 • you had preyed
 • they had preyed

Past perfect continuous

 • I had been preying
 • you had been preying
 • he|she|it had been preying
 • we had been preying
 • you had been preying
 • they had been preying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet prey i futurum

Future

 • I will prey
 • you will prey
 • he|she|it will prey
 • we will prey
 • you will prey
 • they will prey

Future continuous

 • I will be preying
 • you will be preying
 • he|she|it will be preying
 • we will be preying
 • you will be preying
 • they will be preying

Future perfect

 • I will have preyed
 • you will have preyed
 • he|she|it will have preyed
 • we will have preyed
 • you will have preyed
 • they will have preyed

Future perfect continuous

 • I will have been preying
 • you will have been preying
 • he|she|it will have been preying
 • we will have been preying
 • you will have been preying
 • they will have been preying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to prey

Present participle

 • preying

Past participle

 • preyed

Perfect Participle

 • having preyed

Imperative på engelska, för verbet to prey

Imperative

 • prey
 • let's prey
 • prey

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: birch modify negative pre-wash prettify prewash price print rag rhubarb snuff