Konjugation av verbet portray på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet portray på engelska.

Konjugering av verbet portray i presens

Present Tense

 • I portray
 • you portray
 • he|she|it portrays
 • we portray
 • you portray
 • they portray

Present Continuous

 • I am portraying
 • you are portraying
 • he|she|it is portraying
 • we are portraying
 • you are portraying
 • they are portraying

Present Perfect

 • I have portrayed
 • you have portrayed
 • he|she|it has portrayed
 • we have portrayed
 • you have portrayed
 • they have portrayed

Present Perfect Continuous

 • I have been portraying
 • you have been portraying
 • he|she|it has been portraying
 • we have been portraying
 • you have been portraying
 • they have been portraying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet portray i förfluten tid

Simple past

 • I portrayed
 • you portrayed
 • he|she|it portrayed
 • we portrayed
 • you portrayed
 • they portrayed

Past continuous

 • I was portraying
 • you were portraying
 • he|she|it was portraying
 • we were portraying
 • you were portraying
 • they were portraying

Past perfect

 • I had portrayed
 • you had portrayed
 • he|she|it had portrayed
 • we had portrayed
 • you had portrayed
 • they had portrayed

Past perfect continuous

 • I had been portraying
 • you had been portraying
 • he|she|it had been portraying
 • we had been portraying
 • you had been portraying
 • they had been portraying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet portray i futurum

Future

 • I will portray
 • you will portray
 • he|she|it will portray
 • we will portray
 • you will portray
 • they will portray

Future continuous

 • I will be portraying
 • you will be portraying
 • he|she|it will be portraying
 • we will be portraying
 • you will be portraying
 • they will be portraying

Future perfect

 • I will have portrayed
 • you will have portrayed
 • he|she|it will have portrayed
 • we will have portrayed
 • you will have portrayed
 • they will have portrayed

Future perfect continuous

 • I will have been portraying
 • you will have been portraying
 • he|she|it will have been portraying
 • we will have been portraying
 • you will have been portraying
 • they will have been portraying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to portray

Present participle

 • portraying

Past participle

 • portrayed

Perfect Participle

 • having portrayed

Imperative på engelska, för verbet to portray

Imperative

 • portray
 • let's portray
 • portray

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: bay metallize modge platinize popularize portion posit postdate proscribe reproduce skitter