Konjugation av verbet playact på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet playact på engelska.

Konjugering av verbet playact i presens

Present Tense

 • I playact
 • you playact
 • he|she|it playacts
 • we playact
 • you playact
 • they playact

Present Continuous

 • I am playacting
 • you are playacting
 • he|she|it is playacting
 • we are playacting
 • you are playacting
 • they are playacting

Present Perfect

 • I have playacted
 • you have playacted
 • he|she|it has playacted
 • we have playacted
 • you have playacted
 • they have playacted

Present Perfect Continuous

 • I have been playacting
 • you have been playacting
 • he|she|it has been playacting
 • we have been playacting
 • you have been playacting
 • they have been playacting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet playact i förfluten tid

Simple past

 • I playacted
 • you playacted
 • he|she|it playacted
 • we playacted
 • you playacted
 • they playacted

Past continuous

 • I was playacting
 • you were playacting
 • he|she|it was playacting
 • we were playacting
 • you were playacting
 • they were playacting

Past perfect

 • I had playacted
 • you had playacted
 • he|she|it had playacted
 • we had playacted
 • you had playacted
 • they had playacted

Past perfect continuous

 • I had been playacting
 • you had been playacting
 • he|she|it had been playacting
 • we had been playacting
 • you had been playacting
 • they had been playacting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet playact i futurum

Future

 • I will playact
 • you will playact
 • he|she|it will playact
 • we will playact
 • you will playact
 • they will playact

Future continuous

 • I will be playacting
 • you will be playacting
 • he|she|it will be playacting
 • we will be playacting
 • you will be playacting
 • they will be playacting

Future perfect

 • I will have playacted
 • you will have playacted
 • he|she|it will have playacted
 • we will have playacted
 • you will have playacted
 • they will have playacted

Future perfect continuous

 • I will have been playacting
 • you will have been playacting
 • he|she|it will have been playacting
 • we will have been playacting
 • you will have been playacting
 • they will have been playacting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to playact

Present participle

 • playacting

Past participle

 • playacted

Perfect Participle

 • having playacted

Imperative på engelska, för verbet to playact

Imperative

 • playact
 • let's playact
 • playact

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: backpack marl misbehave pi plateau play-act playback ploat prevaricate remake sideline