Konjugation av verbet plate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet plate på engelska.

Konjugering av verbet plate i presens

Present Tense

 • I plate
 • you plate
 • he|she|it plates
 • we plate
 • you plate
 • they plate

Present Continuous

 • I am plating
 • you are plating
 • he|she|it is plating
 • we are plating
 • you are plating
 • they are plating

Present Perfect

 • I have plated
 • you have plated
 • he|she|it has plated
 • we have plated
 • you have plated
 • they have plated

Present Perfect Continuous

 • I have been plating
 • you have been plating
 • he|she|it has been plating
 • we have been plating
 • you have been plating
 • they have been plating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet plate i förfluten tid

Simple past

 • I plated
 • you plated
 • he|she|it plated
 • we plated
 • you plated
 • they plated

Past continuous

 • I was plating
 • you were plating
 • he|she|it was plating
 • we were plating
 • you were plating
 • they were plating

Past perfect

 • I had plated
 • you had plated
 • he|she|it had plated
 • we had plated
 • you had plated
 • they had plated

Past perfect continuous

 • I had been plating
 • you had been plating
 • he|she|it had been plating
 • we had been plating
 • you had been plating
 • they had been plating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet plate i futurum

Future

 • I will plate
 • you will plate
 • he|she|it will plate
 • we will plate
 • you will plate
 • they will plate

Future continuous

 • I will be plating
 • you will be plating
 • he|she|it will be plating
 • we will be plating
 • you will be plating
 • they will be plating

Future perfect

 • I will have plated
 • you will have plated
 • he|she|it will have plated
 • we will have plated
 • you will have plated
 • they will have plated

Future perfect continuous

 • I will have been plating
 • you will have been plating
 • he|she|it will have been plating
 • we will have been plating
 • you will have been plating
 • they will have been plating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to plate

Present participle

 • plating

Past participle

 • plated

Perfect Participle

 • having plated

Imperative på engelska, för verbet to plate

Imperative

 • plate
 • let's plate
 • plate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: backcross margin mire photoset plane-table plasticize plateau pleach presume relive sibilate