Konjugation av verbet perpetrate på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet perpetrate på engelska.

Konjugering av verbet perpetrate i presens

Present Tense

 • I perpetrate
 • you perpetrate
 • he|she|it perpetrates
 • we perpetrate
 • you perpetrate
 • they perpetrate

Present Continuous

 • I am perpetrating
 • you are perpetrating
 • he|she|it is perpetrating
 • we are perpetrating
 • you are perpetrating
 • they are perpetrating

Present Perfect

 • I have perpetrated
 • you have perpetrated
 • he|she|it has perpetrated
 • we have perpetrated
 • you have perpetrated
 • they have perpetrated

Present Perfect Continuous

 • I have been perpetrating
 • you have been perpetrating
 • he|she|it has been perpetrating
 • we have been perpetrating
 • you have been perpetrating
 • they have been perpetrating

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet perpetrate i förfluten tid

Simple past

 • I perpetrated
 • you perpetrated
 • he|she|it perpetrated
 • we perpetrated
 • you perpetrated
 • they perpetrated

Past continuous

 • I was perpetrating
 • you were perpetrating
 • he|she|it was perpetrating
 • we were perpetrating
 • you were perpetrating
 • they were perpetrating

Past perfect

 • I had perpetrated
 • you had perpetrated
 • he|she|it had perpetrated
 • we had perpetrated
 • you had perpetrated
 • they had perpetrated

Past perfect continuous

 • I had been perpetrating
 • you had been perpetrating
 • he|she|it had been perpetrating
 • we had been perpetrating
 • you had been perpetrating
 • they had been perpetrating

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet perpetrate i futurum

Future

 • I will perpetrate
 • you will perpetrate
 • he|she|it will perpetrate
 • we will perpetrate
 • you will perpetrate
 • they will perpetrate

Future continuous

 • I will be perpetrating
 • you will be perpetrating
 • he|she|it will be perpetrating
 • we will be perpetrating
 • you will be perpetrating
 • they will be perpetrating

Future perfect

 • I will have perpetrated
 • you will have perpetrated
 • he|she|it will have perpetrated
 • we will have perpetrated
 • you will have perpetrated
 • they will have perpetrated

Future perfect continuous

 • I will have been perpetrating
 • you will have been perpetrating
 • he|she|it will have been perpetrating
 • we will have been perpetrating
 • you will have been perpetrating
 • they will have been perpetrating

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to perpetrate

Present participle

 • perpetrating

Past participle

 • perpetrated

Perfect Participle

 • having perpetrated

Imperative på engelska, för verbet to perpetrate

Imperative

 • perpetrate
 • let's perpetrate
 • perpetrate

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: apprise litigate marry particularize perm perpend perpetuate perspire portend redecorate serialize