Konjugation av verbet pan-fry på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet pan-fry på engelska.

Konjugering av verbet pan-fry i presens

Present Tense

 • I pan-fry
 • you pan-fry
 • he|she|it pan-fries
 • we pan-fry
 • you pan-fry
 • they pan-fry

Present Continuous

 • I am pan-frying
 • you are pan-frying
 • he|she|it is pan-frying
 • we are pan-frying
 • you are pan-frying
 • they are pan-frying

Present Perfect

 • I have pan-fried
 • you have pan-fried
 • he|she|it has pan-fried
 • we have pan-fried
 • you have pan-fried
 • they have pan-fried

Present Perfect Continuous

 • I have been pan-frying
 • you have been pan-frying
 • he|she|it has been pan-frying
 • we have been pan-frying
 • you have been pan-frying
 • they have been pan-frying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet pan-fry i förfluten tid

Simple past

 • I pan-fried
 • you pan-fried
 • he|she|it pan-fried
 • we pan-fried
 • you pan-fried
 • they pan-fried

Past continuous

 • I was pan-frying
 • you were pan-frying
 • he|she|it was pan-frying
 • we were pan-frying
 • you were pan-frying
 • they were pan-frying

Past perfect

 • I had pan-fried
 • you had pan-fried
 • he|she|it had pan-fried
 • we had pan-fried
 • you had pan-fried
 • they had pan-fried

Past perfect continuous

 • I had been pan-frying
 • you had been pan-frying
 • he|she|it had been pan-frying
 • we had been pan-frying
 • you had been pan-frying
 • they had been pan-frying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet pan-fry i futurum

Future

 • I will pan-fry
 • you will pan-fry
 • he|she|it will pan-fry
 • we will pan-fry
 • you will pan-fry
 • they will pan-fry

Future continuous

 • I will be pan-frying
 • you will be pan-frying
 • he|she|it will be pan-frying
 • we will be pan-frying
 • you will be pan-frying
 • they will be pan-frying

Future perfect

 • I will have pan-fried
 • you will have pan-fried
 • he|she|it will have pan-fried
 • we will have pan-fried
 • you will have pan-fried
 • they will have pan-fried

Future perfect continuous

 • I will have been pan-frying
 • you will have been pan-frying
 • he|she|it will have been pan-frying
 • we will have been pan-frying
 • you will have been pan-frying
 • they will have been pan-frying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to pan-fry

Present participle

 • pan-frying

Past participle

 • pan-fried

Perfect Participle

 • having pan-fried

Imperative på engelska, för verbet to pan-fry

Imperative

 • pan-fry
 • let's pan-fry
 • pan-fry

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: alcoholize lambast loaf overrun palpate pan pander pap pinpoint re-educate scollop witter