Konjugation av verbet overwind på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet overwind på engelska.

Konjugering av verbet overwind i presens

Present Tense

 • I overwind
 • you overwind
 • he|she|it overwinds
 • we overwind
 • you overwind
 • they overwind

Present Continuous

 • I am overwinding
 • you are overwinding
 • he|she|it is overwinding
 • we are overwinding
 • you are overwinding
 • they are overwinding

Present Perfect

 • I have overwinded
 • you have overwinded
 • he|she|it has overwinded
 • we have overwinded
 • you have overwinded
 • they have overwinded

Present Perfect Continuous

 • I have been overwinding
 • you have been overwinding
 • he|she|it has been overwinding
 • we have been overwinding
 • you have been overwinding
 • they have been overwinding

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet overwind i förfluten tid

Simple past

 • I overwinded
 • you overwinded
 • he|she|it overwinded
 • we overwinded
 • you overwinded
 • they overwinded

Past continuous

 • I was overwinding
 • you were overwinding
 • he|she|it was overwinding
 • we were overwinding
 • you were overwinding
 • they were overwinding

Past perfect

 • I had overwinded
 • you had overwinded
 • he|she|it had overwinded
 • we had overwinded
 • you had overwinded
 • they had overwinded

Past perfect continuous

 • I had been overwinding
 • you had been overwinding
 • he|she|it had been overwinding
 • we had been overwinding
 • you had been overwinding
 • they had been overwinding

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet overwind i futurum

Future

 • I will overwind
 • you will overwind
 • he|she|it will overwind
 • we will overwind
 • you will overwind
 • they will overwind

Future continuous

 • I will be overwinding
 • you will be overwinding
 • he|she|it will be overwinding
 • we will be overwinding
 • you will be overwinding
 • they will be overwinding

Future perfect

 • I will have overwinded
 • you will have overwinded
 • he|she|it will have overwinded
 • we will have overwinded
 • you will have overwinded
 • they will have overwinded

Future perfect continuous

 • I will have been overwinding
 • you will have been overwinding
 • he|she|it will have been overwinding
 • we will have been overwinding
 • you will have been overwinding
 • they will have been overwinding

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to overwind

Present participle

 • overwinding

Past participle

 • overwinded

Perfect Participle

 • having overwinded

Imperative på engelska, för verbet to overwind

Imperative

 • overwind
 • let's overwind
 • overwind

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: affiliate klap ligate overexert overturn overwhelm overwinter oxidize photosensitise rampart savvy wiggle