Konjugation av verbet overlie på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet overlie på engelska.

Konjugering av verbet overlie i presens

Present Tense

 • I overlie
 • you overlie
 • he|she|it overlies
 • we overlie
 • you overlie
 • they overlie

Present Continuous

 • I am overlying
 • you are overlying
 • he|she|it is overlying
 • we are overlying
 • you are overlying
 • they are overlying

Present Perfect

 • I have overlain
 • you have overlain
 • he|she|it has overlain
 • we have overlain
 • you have overlain
 • they have overlain

Present Perfect Continuous

 • I have been overlying
 • you have been overlying
 • he|she|it has been overlying
 • we have been overlying
 • you have been overlying
 • they have been overlying

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet overlie i förfluten tid

Simple past

 • I overlay
 • you overlay
 • he|she|it overlay
 • we overlay
 • you overlay
 • they overlay

Past continuous

 • I was overlying
 • you were overlying
 • he|she|it was overlying
 • we were overlying
 • you were overlying
 • they were overlying

Past perfect

 • I had overlain
 • you had overlain
 • he|she|it had overlain
 • we had overlain
 • you had overlain
 • they had overlain

Past perfect continuous

 • I had been overlying
 • you had been overlying
 • he|she|it had been overlying
 • we had been overlying
 • you had been overlying
 • they had been overlying

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet overlie i futurum

Future

 • I will overlie
 • you will overlie
 • he|she|it will overlie
 • we will overlie
 • you will overlie
 • they will overlie

Future continuous

 • I will be overlying
 • you will be overlying
 • he|she|it will be overlying
 • we will be overlying
 • you will be overlying
 • they will be overlying

Future perfect

 • I will have overlain
 • you will have overlain
 • he|she|it will have overlain
 • we will have overlain
 • you will have overlain
 • they will have overlain

Future perfect continuous

 • I will have been overlying
 • you will have been overlying
 • he|she|it will have been overlying
 • we will have been overlying
 • you will have been overlying
 • they will have been overlying

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to overlie

Present participle

 • overlying

Past participle

 • overlain

Perfect Participle

 • having overlain

Imperative på engelska, för verbet to overlie

Imperative

 • overlie
 • let's overlie
 • overlie

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: acetify journalize laugh outrank overindulge overleap overlive overpitch perambulate quarterback rumple weld