Konjugation av verbet overact på engelska i alla tempus

Här är konjugeringstabellerna för verbet overact på engelska.

Konjugering av verbet overact i presens

Present Tense

 • I overact
 • you overact
 • he|she|it overacts
 • we overact
 • you overact
 • they overact

Present Continuous

 • I am overacting
 • you are overacting
 • he|she|it is overacting
 • we are overacting
 • you are overacting
 • they are overacting

Present Perfect

 • I have overacted
 • you have overacted
 • he|she|it has overacted
 • we have overacted
 • you have overacted
 • they have overacted

Present Perfect Continuous

 • I have been overacting
 • you have been overacting
 • he|she|it has been overacting
 • we have been overacting
 • you have been overacting
 • they have been overacting

Hur använder man dessa konjugations tempus på engelska? Present uttrycker vana, frekvens, allmän sanning och tillstånd på engelska. Present Continuous uttrycker främst tanken på en handling eller aktivitet som fortfarande pågår. Present Perfect uttrycker föreställningar som alltid är relaterade till nuet eller konsekvensen av en händelse. Present Perfect Continuous associerar slutligen med idén om aktivitet den om varaktighet.

Konjugering av verbet overact i förfluten tid

Simple past

 • I overacted
 • you overacted
 • he|she|it overacted
 • we overacted
 • you overacted
 • they overacted

Past continuous

 • I was overacting
 • you were overacting
 • he|she|it was overacting
 • we were overacting
 • you were overacting
 • they were overacting

Past perfect

 • I had overacted
 • you had overacted
 • he|she|it had overacted
 • we had overacted
 • you had overacted
 • they had overacted

Past perfect continuous

 • I had been overacting
 • you had been overacting
 • he|she|it had been overacting
 • we had been overacting
 • you had been overacting
 • they had been overacting

Hur använder man dessa konjugationstider på engelska? Simple Past uttrycker avslutade handlingar som inte har med nuet att göra, daterade tidigare handlingar eller vanor. Den används mycket ofta på engelska. Past Continuous å andra sidan används för att tala om pågående handlingar i det förflutna eller en förfluten handling som pågår när en annan handling inträffar.Past Perfectanvänds för att ange att handlingen ägde rum före en annan tidigare handling. Slutligen används Past Perfect Continuous för att tala om en pågående handling i det förflutna som har fortsatt fram till en annan tidigare handling.

Konjugering av verbet overact i futurum

Future

 • I will overact
 • you will overact
 • he|she|it will overact
 • we will overact
 • you will overact
 • they will overact

Future continuous

 • I will be overacting
 • you will be overacting
 • he|she|it will be overacting
 • we will be overacting
 • you will be overacting
 • they will be overacting

Future perfect

 • I will have overacted
 • you will have overacted
 • he|she|it will have overacted
 • we will have overacted
 • you will have overacted
 • they will have overacted

Future perfect continuous

 • I will have been overacting
 • you will have been overacting
 • he|she|it will have been overacting
 • we will have been overacting
 • you will have been overacting
 • they will have been overacting

Hur använder du dessa konjugationsformer på engelska? Future används för att tala om faktiska handlingar i framtiden. Future Continuous används för att tala om saker som kommer att hända i framtiden. Future Perfect är en böjningsform som inte används ofta på engelska, denna böjningsform används för att tala om en framtida saklig handling före en annan. Slutligen används Future Perfect Continuous mycket sällan, denna konjugering används för att tala om en framtida handling som pågår och föregår en annan form.

De olika formerna av participet på engelska, för verbet to overact

Present participle

 • overacting

Past participle

 • overacted

Perfect Participle

 • having overacted

Imperative på engelska, för verbet to overact

Imperative

 • overact
 • let's overact
 • overact

Konjugera ett annat verb på engelska

Andra slumpmässiga verb att upptäcka på engelska: abide jargon kraal originate over-burden overachieve overarch overcall pasteurize pulsate romanticise wanton